GenelMerkezNevşehir

Urgenç ; Çanakkale Ruhtur , Atatürk Vatandır

TürkEğitim Sen NevşehirŞubeBaşkanı Tayfur URGENÇ; ÇanakkaleTürkMilletininuyanışıdır. Bir liderindoğuşudur. Çanakkaleruhtur, Atatürk Vatandır. DiyerekÇanakkalezaferinin 105.yılını kutlayarakşehitlerimiziduaile yad etti.

TES. Nevşehir İl Başkanı Tayfur URGENÇ’inÇanakkaleZaferiileilgiliyaptığıaçıklamadaşuifadelereyerverdi.

105yılöncebugün;
yinevatansavunmasındaydılar.
Padişah, sadrazamvehükümetacziyetiçindeydi.
ama onlarınkalplerindeulvibirvatansevgisivardı.
O günyaşananlar;
Ölmesinibildikleriiçinyaşamayahakkazanan
TürkMilletininhaysiyetmücadelesininadıydı.
Acıylavekanlayazılmışonurunadıydı; cesaretti.
1915, Çanakkale.
Bu Aziz TürkMilletininŞehitkalesidir.
ŞehadetleşereflenenMehmetlerinDestankalesidir.
Osmanlının Son kalesidir,
vebuülkenin her tarafıÇanakkale,
Her Türk’ünadıMehmet’tir.
GerekirseMetehanolurÇin’ekarargâhkurarız,
Attila olur, papaya dizçöktürür,
Fatiholur, Patriğeafdiletiriz.
Mustafa Kemal oluryenidendoğarızküllerimizden.
Türk’ünadınıyenidenyazdırırız: Tarihkitaplarına.

ÇanakkalebirLiderindoğuşunatanıklıketmiş, TürkiyeCumhuriyeti’ninönsözüolmuştur. Bu önsözübizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk silahıyla, fikirleriyle, inancıyla, cesaretiyle, mücadeleazmiileTürkmilletininmuhteşemkükreyişinisağlayarakkalplerekazımıştır.
“Bir şeyiunuttularonlarişgalciemperyalistti, biz iseVatansever.”

Şairşudizelerde ne güzelifadeediyor,
Kahramanlık ne yalnızbiryükselişdemektir,
Ne de yıldızlargibiparlayıpsönmektir.
Ölmezliğidüşünmekboşunabiremektir;
Kahramanlık; saldırıpbirdahadönmemektir.
3 dakikasonraöleceklerinibilenMehmetlerkomutandanaldıklarıilerleemriileşehadetgetirerekşehadeteerdilerbucoğrafyayıvatanyaptılar. Çanakkale,TürkMilletininuyanışıdır. Bir Liderindoğuşudur. Çanakkaleruhtur, Atatürk Vatandır.

ÇanakkaleZaferinin 105.yılını kutluyor, butopraklarıvatanyapmakiçintoprağınkarabağrınagirentümkahramanlarımızı, Şehitvegazilerimiziduaileanıyorum. Ruhlarışadolsun.

Tayfur Urgenç

TürkEğitim Sen Nevşehir ilBaşkanı

Nevşehir Ana Haber
''Hayallerimizin Şehri İçin''

    You may also like

    Leave a reply

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    More in:Genel