GenelNevşehir

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Coronavirüs İçin Alınacak Önlemler)Ganyan Bayisi

Çin’in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşların doğrudan temel ihtiyaçlarına yönelik olmayan insanların toplu olarak bulundukları başta bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması olmak üzere bir çok tedbire başvurulmaktadır.
Kurulumuz 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği aşağıdaki kararlar alınmıştır;
I -Nevşehir il sınırları içindeki Ganyan Bayisi olarak faaliyet gösteren ve/veya Ganyan Bayilerinin İddiaa Bayileri ile beraber faaliyetlerinin yürütüldüğü tüm işyerlerinin geçici süreliğine kapatılmasına
Yukarıda belirtilen kararlara ilişkin Mülki İdare Amirleri tarafından il/ilçe belediyeleri, belde belediyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Köy Muhtarlıkları ile işbirliği içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Emniyet, Jandarma, Zabıta Birimleri gibi kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa
meydan verilmemesine,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Nevşehir Ana Haber
''Hayallerimizin Şehri İçin''

    You may also like

    Leave a reply

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    More in:Genel