Genel

TES İl Başkanı URGENÇ Muhsin Yazıcıoğlu’nu Yazdı

URGENÇ; “VATANI SEVMENİN ÇİLESİNİ BİZ ÇEKTİK, ONLAR EDEBİYATINI YAPTILAR.” SÖZÜYLE YAZICIOĞLU’NU ANLATTI.

TürkEğitim Sen NevşehirŞubeBaşkanı Tayfur URGENÇ Muhsin Yazıcıoğlu’nunşehadeteerişinin11.yılındaYazıcıoğlu’nuanlatanbiryazıkalemealarakandı.

1954 kışında Sivas ŞarkışlaElmalıköyündedoğdu.
Tümhayatınıdevletininbekasınaadadı. Güzelanasına hep Devletbeniçağırıyordedi. Gitti.
Dağlarakurtgerekderdi.
Bir karakıştaKeşdağlarındauçmağagitti.
İlk veOrtaÖğreniminiŞarkışla´datamamladı.
14 yaşındaŞarkışla´daGençÜlkücülerhareketinekatıldı.
Üniversiteeğitimiiçin Ankara ÜniversitesiVeterinerlikFakültesinegirdi.
20 YaşındaÜlküOcaklarıGenelbaşkanyardımcılığıgörevindebulundu. (1972)
ÜlküOcaklarınıngenelbaşkanıoldu.
24 yaşındaÜlkücüGençlikderneğinikurdu. (1978)
BahçelievlerveMaraşolaylarınedeniylesuçlandı.
Mahkemedesuçsuzolduğuanlaşıldı.
1980 darbesinde MÇP veÜlkücükuruluşlardavasındayargılandı.
5.5 yılıhücredeolmaküzere 7.5 yılMamak´tahapisyattı.
“Eysonsuzluğunsahibi, sanaulaşmakistiyorum.
Durunkapanmayınpencerelerim
Güneşimikapatmayın
Betonçoksoğuk, üşüyorum.”
Şiiriniburadayazdı.
Suçsuzbulunduveberaatetti. Toplamda 10 yılcezaevindekaldı.
Günlercecezaevindeişkencegördü. Ayaklarındantuzverildi. Cereyanverildi.
“Ne kaderime ne devleteküstüm. Yarabbikahrındahoşlütfundahoş.” dedi.
HedefiKızılElmaydı.
Bu hedefiçinülkü, iman, inançlamücadeleetti.
ÇatlıvePehlivanoğlu´nundavaarkadaşıidi.
YolarkadaşlarıiçinAnkara´yıateşevermektengeridurmayacağınıbelirtti.
CezaevindekiülkücülereveailelerineyardımetmekamacıylaSosyalGüvenlikveEğitimVakfınıkurdu.
1980 yılınakadar MÇP Genelmüşavirliğigöreviniyerinegetirdi.
1992 yılındaBBP´yikurdu.
19-20 ve 23.Dönem Sivas MilletvekiliolarakMeclisegirdi.
25 Mart 2009´da ŞüphelibiçimdeHelikopteriKeşdağındadüştü.
Kurt dağdaşehitdüştü. KeşdağındaHepimizdonduk.
VasiyetiüzerineKocatepe´dekılınancenazenamazınınardındanTürkBayrağınasarılınaaşı 700.000 kişininkatılımıyla, Taceddindergahınadefnedildi.
“VeVatanınsevmeninçilesini biz çektik, OnlarEdebiyatınıyaptılar.” Dedi.
Büyükölülerinarkasındankonuşulmaz, matemtutulur.
Duaedilir.
Şimdihepimizüşüyoruz Reis
RuhunŞad, MekanınUçmağolsun.

Nevşehir Ana Haber
''Hayallerimizin Şehri İçin''

    You may also like

    Leave a reply

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    More in:Genel