GenelNevşehir

Urgenç ; Bataklığı Kurutmak Türk Milletinin Temel Vazifesidir

TürkEğitim Sen Nevşehirşubebaşkanı Tayfur Urgenç, UzaktaneğitimkapsamındaTRT’deyayınlananderslerdeöğretmenleringiyimleriüzerinebazı basin yayınkuruluşlarıveyazarlarınhakaretderecesindekisöylemlerineserttepkigösterdi. YinebiryazarınTRT’deyayınlananYaistiklalYaÖlüm dizi filmi üzerindenülkemizinkurucusuAtatürk’eve o dönemeaitpaylaşımıhaddiniaşmıştır. Dedi. Tuzla ilçe milli eğitimmüdürlüğündeşubemüdürlüğüyapanzatında Atatürk dönemiileilgiliyaptığıpaylaşımdandolayıhiçkimseninbuülkeninkurucusunahakaretetmehakkıyoktur. Herkesyaptığıngörevinsorumluluğunubilmesigerekmektedir. Ifadesinikullandı.

TürkEğitim Sen Nevşehirşubebaşkanıaçıklmasınışuşekildetamamladı.

“Korona günlerinde bile -hep birliktebubelanınzararlarınıenazanasılindiririzhesabıyerine- sığveucuzsiyasetyapmayadevamediyoruz. Kendiniyazarsayanbirgrupiçindeki Atatürk düşmanlığınıTRT’deyayınlananYaİstiklal,YaÖlüm!dizisiüzerindensergiliyor. Bu hastalıklıkafabirtürlüTürktarihininbirbütünolduğunukabüledemiyor. UzaktaneğitimtartışmalarındaisekendiniMarksistolaraknitelendirenbirgrupbaşörtüsüdüşmanlığınıçağdaşlıkolarakortayakoyupyobazlığınıtescilliyor, diğergrupsiyasalislamcıcenahise Fen Bilimleriöğretmenimizindekoltegiyindiğini, ojesürdüğünübeyanederekdiğertaraftanyobazlığınıispataçalışmaktadır. Her İkianlayıştabataklıktaüremeyeçalışankarasineklerdir. BataklığıkurutmakTürkMilletinintemelvazifesidir.

Nevşehir Ana Haber
''Hayallerimizin Şehri İçin''

    You may also like

    Leave a reply

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    More in:Genel