GenelNevşehir

Türk Eğitim Sen ”Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” Dedi

TES. NEVŞEHİR ŞUBE BAŞKANI TAYFUR URGENÇ; EĞİTİM CAMİASI VE VATANDAŞLARIMIZ BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYE’M DİYECEKTİR.

TürkEğitim Sen Nevşehirşubesibirkaçgünöncebaşlattığıtemelgıdavetemizlikmaddesiteminikampanyasınısonlandırarak “Biz BizeyeterizTürkiye’m” Milli Dayanışmakampanyasınadestekverdi.


TES. NevşehirŞubebaşkanı Urgenç sosyalmedyahesabından Biz BizeYeterizTürkiye’m Milli DayanışmaKampanyasınınhesapnumaralarınıpaylaşarakşuaçıklamayıyaptı.

İhtiyaçsahiplerineulaştırılmasıgayesiylebaşlattığımıztemelgıdavetemizlikmaddesiteminikampanyamızıelimizdebulunan 5 paketi de ihtiyaçsahiplerineteslimedereksonlandırıyoruz. Tümeğitimçalışanıarkadaşlarımaduyarlılıklarındandolayıteşekkürediyorum. Kısasürede 25 aileninaşında, evindeveduasındaoldunuz.

HAYDİ TÜRKİYE! BİZ BİZE YETERİZ.
TürkEğitim-Sen olarak, Devletimizin, BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYE’M çağrısıylabaşlattığı Milli DayanışmaKampanyası’nadestekverdiğimiziifadeediyoruz. Herkesekonomikgücünispetincedesteğini, ihtiyacıolanlaraulaştırmasıiçindevletimizeemanetedecektir. TürkMilleti, yekvücutolduğunda her zorluğunüstesindengelecektir. Şereflitarihimizbununsayısızörneğiiledoludur. Bütünüyelerimizi, eğitimcamiasınıvevatandaşlarımızıkampanyayadestekolmayadavetediyorum. inanıyorumkieğitimcamiasıvevatandaşlarımız biz bizeyeterizTürkiye’mdiyecektir.
#BizBizeYeterizTÜRKİYEM
#Birliktebaşaracağız

Nevşehir Ana Haber
''Hayallerimizin Şehri İçin''

    You may also like

    Leave a reply

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    More in:Genel