GenelNevşehir

Valilik Corana Virüs Tedbirleri

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar yaşanan Koronavirüs (Covid-19) virüsünün en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamaktır. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.
Bu kapsamda;
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyeleri ve İl Pandemi Kurulunun önerileri doğrultusunda

 1. Tüm il ve ilçelerimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları 03.04.2020 tarihi saat 24:00’den itibaren ikinci bir emre kadar geçici olarak yasaklanmıştır.
 2. Tüm il ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımız ve çalışanlar maske ile gireceklerdir. Maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar için de geçerli olacaktır.
 3. Tüm il ve ilçelerimizde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyecek, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi (en az üç adım) gözeterek yürümelerine dikkat çekilecektir.
  İl Pandemi Kurulunda yapılan görüşmeler sonunda;
 4. İl genelinde fazla hareketliliğin olduğu bölgelerde sağlık ekiplerince ateş ölçümlerinin yapılması,
 5. İlimiz giriş ve çıkışlarında tüm araçlarda yolcuların sağlık taramalarının yapılmasının devamına,
 6. Tüm belediyeler tarafından kamuya açık parklar ve bahçeler gibi yerlerde oturma gruplarının kaldırılmasına, oturma gruplarının kaldırılamayacak durumda olanların etraflarının kapatılarak oturmanın engellenmesine,
 7. İl genelinde özellikle pazar yerinin giriş ve çıkışlarında kullanılmış maske ve eldivenlerin atılması için tıbbi atık konteynerlerinin konulması ve bu konteynerlerin tıbbi atık imha merkezine gönderilmesini,
 8. İl merkezinde Borsa kavşağından Niğde kavşağına kadar yolun araç trafiğine kapatılması, İlçelerde ise kapatılacak caddelerin İlçe Hıfzıssıha Kurullarınca belirlenmesine,
 9. Çöp toplayıcıları ve çöp ayrıştırma işinde çalışanların enfekte çöplerden etkilenmemesi için kişisel koruyucu ekipmanlarla çalışmasına
 10. Organize sanayi bölgesi başta olmak üzere sanayi sitelerinde ilimiz genelinde faaliyet gösteren iş yerlerinde iş yeri hekimi yada iş yeri hemşiresi tarafından günlük ateş ölçümlerinin yapılmasına,
 11. İlimiz geneline pazar yeri girişlerinde günlük ateş ölçümlerinin yapılmasına,
 12. Cezaevi personelinin alınan tedbirler çerçevesinde, Hacıbektaşı Veli Üniversitesine bağlı sosyal tesislerinde ücretsiz olarak konaklamalarına, iaşe ve ibadelerinin imkanlar ölçüsünde ilgili üniversite ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanmasına,
  Yukarıda belirtilen kararlara ilişkin Mülki İdare Amirleri tarafından Tüm Belediyeler, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Şoförler Odası, Pazarcılar Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Emniyet, Jandarma, Zabıta gibi kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine, Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine
  Oy birliğiyle karar verilmiştir.
Nevşehir Ana Haber
''Hayallerimizin Şehri İçin''

  You may also like

  Leave a reply

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  More in:Genel