GenelNevşehir

Koronavirüs tedbirleriYaş Sınırlaması İstisnaları ile ilgili 24 Sayılı Karar

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar yaşanan Koronavirüs (Covid19)
virüsünün en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve efekte insan
sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal
hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamaktır. Aksi hallerde virüsün
yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarım kaybetme
riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.
Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal
hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla bugüne kadar
Valiliğimiz ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir alınmıştır. Bu kapsamda Sağlık
Bakanlığı Bilim Kurulunun önerisi ile 03.04.2020 tarih ve 23 sayılı İl hıfzıssıhha kurulumuz kararıyla
bazı yeni tedbir kararları alınmış ve uygulanılmaya başlanılmıştır. Bu kararlardan birisi de 01.01.2000
tarihinden sonra doğanların sokağa çıkmalarını yasaklayan karardır. Bu konuda yeni karar alınması ve
aşağıda belirtilenlerin kapsam dışı tutulmaları gerektiği kararlaştırılmıştır.
Buna göre doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında)
olmakla beraber;
I- Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,
2- Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu
belgeleyenler, 3- Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller
arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarih ve
6202 sayılı Genelgesi ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri,
03.04.2020 tarih ve 23 sayılı İl hıfzıssıhha kurulumuz kararıyla ile getirilen sokağa çıkma
yasağından “sadece işlerine gidip gelirken ve işleri ile ilgili nedenler haricinde dışarıda bulunmamak
koşuluyla” tüm ilimiz genelinde muaf tutulacaktır. Bu istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara
(18 yaşından küçüklere) uygulanmayacaktır.
Yukarıda belirtilen kararlara ilişkin Mülki İdare Amirleri tarafından Tüm Belediyeler, İl Özel
İdaresi Genel Sekreterliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü
başta olmak üzere Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, Ticaret ve Sanayi Odası, Şoförler Odası,
Pazarcılar Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, diğer ilgili Tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Köy ve
Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli
tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Emniyet, Jandarma, Zabıta gibi kolluk birimlerimiz
tarafından konunun takip edilmesine,
Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
mağduriyetlerc neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna
göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin
Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına
Kararların rutin vasılalar ile ilan edilmesine Oy
birliğiyle karar verilmiştir.

Nevşehir Ana Haber
''Hayallerimizin Şehri İçin''

    You may also like

    Leave a reply

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    More in:Genel