GenelNevşehir

Parmaksız, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlubaşkanlığında, 365 Oda / Borsa Yönetim Kurulu Başkanının katılımı ile video konferans aracılığıyla toplantı yaptı.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu’nun başkanlığında, 365 Oda / Borsa Yönetim Kurulu Başkanının katılımı ile video konferans aracılığıyla toplantı yaptı.​

Toplantıda, koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmaya yönelik alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar ile mevcut duruma ilişkin istişare yapıldı. 

Parmaksız yaptığı açıklamada “Üyelerimizden gelen sorunları ve çözüm önerilerini Başkanımız RifatHisarcıklıoğlu aracılığı ile ilgili kurumlara ve bakanlıklara ilettik, iletmeye de devam edeceğiz. Milli birlik ve beraberlik duyguları içerisinde bu dönemi en az zarar ile atlatmanın yollarını arıyoruz.” Dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise “Başkanlarımızdan üyelerimizin sıkıntılarını ve önerilerini topladık, çözüm önerilerimizle birlikte ilgili kurumlara iletip takibini yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

Parmaksız ayrıca bugüne kadar ekonomide hayata geçirilen tedbirleri ana başlıklar halinde paylaştı;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
8 Nisan 2020
Ekonomide
Hayata Geçen Destekler
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
VERGİ
 Mart ayı KDV 1 ay ertelendi
 Muhtasar-KDV-SGK 6 ay ertelendi
Sektörler: Perakende Ticaret ve AVM’ler, Demir-Çelik ve Metal Sanayi, Otomotiv,
Sinema-Tiyatro, Lojistik-Ulaşım, Konaklama, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri, TekstilKonfeksiyon, Etkinlik ve Organizasyon, Sağlık Hizmetleri, Mobilya İmalatı,
Madencilik-Taş Ocakçılığı, İnşaat, Endüstriyel Mutfak Ekipmanları, Araç Kiralama,
Basılı Yayın ve Matbaacılık, Halkla İlişkiler, Çiftçi, Terzi, Manav, Avukat, Mali
Müşavir, Mimar, Mühendis, Eczacı, Doktor, Mimar, Dişçi vb ticari, zirai kazanç
sahibi, serbest meslek erbabı ve tüm gelir vergisi mükellefleri
 Gelir İdaresi Başkanlığı interaktif vergi dairesi internet adresinde,
“mücbir sebep durum sorgu ekranı” açıldı, “mücbir sebep”e girip
girilmediği sorgulanabilecek
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
MALİ YÜKLER
 KOSGEB’in 30 Haziran’a kadar tahakkuk edecek alacakları 2021’e ertelendi
 Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince kira bedeli
tahakkuk ettirilmeyecek
 Teknoparklardaki kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerden 2 ay süreyle kira
alınmayacak
 Geri kazanım payı (GEKAP) beyannameleri altı ayda bir verilecek
 Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 30 Haziran’a ertelendi
 Turizm sektöründe otel kiralamalarına ilişkin Nisan, Mayıs ve Haziran ayları hasılat
payı ödemeleri ve irtifak hakkı bedelleri 6 ay süreyle erteledi
 Konaklama Vergisi, 1 Ocak 2021 tarihine ertelendi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
KREDİ
 COVID-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların
kamu bankalarına olan kredi anapara ve faiz ödemeleri 3 ay öteleniyor
 “İş’e Devam Kredi Desteği”. Kamu bankalarında 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, 36 ay
vadeli ve %7,5 faiz+1,5 komisyonlu
 Çek ödemesi için Kredi Garanti Fonu destekli 3 ay anapara ve faiz ödemesiz “Çek
Ödeme Destek Kredisi” %9,5 faiz + % 1 komisyon
 24 Mart 2020 öncesine ait ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi kartı borçları, 31
Aralık 2020 tarihine kadar ödenir veya yeniden yapılandırılırsa, sicile işlenmeyecek
 30 Haziran’a kadar vadesi gelecek reeskont kredilerine 90 gün vade uzatımı, yeni
kullanılacak reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt kapama süresi verildi
 Bankalara yönelik BDDK nezdinde şikayet hattı oluşturuldu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
KEFALET
 Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesi 500 milyar TL’ye çıkarıldı
 31.12.2020 tarihine kadar kullandırılacak kredilerde, “vergi borcu
yoktur” ve “SGK prim borcu yoktur” belgeleri aranmayacak
 “Ticari Alacak Sigortası” kapsamında orta ölçekli (cirosu 125 Milyon
TL’ye kadar olan) işletmeler de dahil edildi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
İDARİ
 Kamu ihalelerinde Covid-19 nedeniyle sözleşme şartlarının yerine getirilememesi
halinde, “süre uzatımı” veya “sözleşmenin feshedilmesi” mümkün hale geldi
 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020’ye kadar işyeri kira bedelinin ödenememesi, kira
sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak
 İcra ve iflas takipleri 30 Nisan’a kadar durduruldu
 Kapasite Raporlarının süreleri 1 Mayıs’a uzatıldı
 Haziran ayında Oda ve Borsalara ödenmesi gereken yıllık üyelik ve munzam
aidatları, “gecikme zammı” ve “faiz” tahakkuk ettirilmeksizin Ekim ayına ertelendi
 20 yaş altında çalışanlara sokağa çıkma izni verildi
 Pandemi hastanesi ilan edilen özel hastanelere, SGK’nın ödemesi yükseltildi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
İSTİHDAM
 Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma şartları iyileştirildi. 600 gün sigorta primi
şartı 450 güne, son 120 günlük prim ödeme şartı 60 güne indirildi
 Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu için istenen belge sayısı 10’dan 2’ye düşürüldü
 Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartıldı
 Turizm sektöründe, iş sözleşmeleri askıda olan çalışanlardan Nisan ayında sigortalı
girişi yapılan işçiler “kısa çalışma ödeneği” kapsamına alındı
 Kısa çalışma ödeneği kapsamındaki çalışanın kısa çalışma ücreti ile net maaşı
arasındaki fark, SGK bildirimi “0 gün” yapılarak işverence ödenebilecek
 Kısa çalışma kapsamında bulunan işyerlerinde çalışmasını sürdüren çalışanlar için,
asgari ücret desteği ödenmeye devam edecek
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
ULAŞIM
 Sağlık Bakanlığı tarafından “Kapıkule Gümrük Kapısına” hızlı tanı testi yapan mobil
laboratuvar kurulmasına ve hızlı tanı Kovid-19 testi yapılmasına onay verildi
 Mersin Limanı’nda ardiye ücretleri düşürüldü
 Muayene süresi gelen tüm araçlar için araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
 Egzoz gazı emisyon ölçüm işlemleri 3 ay süreyle ertelendi
 11 Mart 2020 tarihi itibariyle, ticari taşımacılık yapan firmaların yetki belgelerinde
kayıtlı olan ve muayene süreleri geçen araçların (tır, kamyon, kamyonet vb.) yetki
belgelerinden düşüm işlemleri ertelendi
 Kapıkule Sınır Kapısı’nda (öncesinde Habur’da başlatılmıştı) tampon bölgede şoför,
dorse veya konteyner değişimi başlatıldı. Uygulama İpsala ve Hamzabeyli kapılarına
da yaygınlaştırılacak.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TARIM
 Mevsimlik tarım işçilerinin tarım arazilerine ulaşım ve barınmaçalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik düzenleme yapıldı
 Tarım Kredi Kooperatiflerine Nisan ve Mayıs’ta ödenmesi gereken
krediler, faizsiz olarak 2 ay süreyle ertelendi
 Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşık 1.9 milyar TL’lik destekleme
ödemesi açıkladı
 Geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler için 100 bin TL’ye
kadar, bitkisel üretim yapan işletmeler için 50 bin TL’ye kadar faizsiz
kredi verilecek

Nevşehir Ana Haber
''Hayallerimizin Şehri İçin''

    You may also like

    Leave a reply

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    More in:Genel