Genel

Kovıd-19’la Mücadele Kapsamında 27 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar yaşanan Koronavirüs (Covid-
19) virüsünün en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte

insan sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise
sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamaktır. Aksi hallerde
virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarım
kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.
Koronavirüs (Covid-19) salgınının; toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu
riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızım
kontrol altında tutmak amacıyla Koronavirüs (Covid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık
Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ve başta İçişleri
Bakanlığımız olmak üzere Bakanlıklarımızın talimatları doğrultusunda pek çok tedbir hayata
geçirilmiştir.
Ramazan ayı, tüm İslam aleminde olduğu gibi ülkemizde de yetim ve öksüzlerin gözetildiği,
muhtaç ve kimsesizlerin kollandığı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel biçimde yaşandığı,
milli ve manevi duyguların ise yoğun bir şekilde tezahür ettiği kutsal aylardan biridir.
Ramazan ayının süre gelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve
etkinliklerin Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle azalan
sosyal hareketliliği artırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk
olabileceği değerlendirildiğinden, Ramazan ayı boyunca İçişleri Bakanlığının 27.03.2020 Tarih ve
89780865-153- E-7108 sayılı yazısında verilen talimatlar gereği aşağıdaki tedbirlerin alınmasına
ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu kapsamda;
1) Vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren
her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecektir.
2) Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını
göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden bu hususta kolluk kuvvetleri ve zabıta ekiplerince
gerekli tüm tedbirlerin alınmasını,
3) Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretlerinin kısıtlanması,
4) Ramazan davulcuları ile ilgili olarak;
a. Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş
riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için ramazan davulcularının faaliyetleri
sonucu alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlarımız/haneler yerine toplu olarak yerel
imkânlarla sağlanması esas olacaktır.
b. (a) şıkkında belirtilen şart yerine getirilmediği müddetçe Ramazan davulcularının tek tek
vatandaşlarımızdan/hanelerden bahşiş toplayarak faaliyet yürütmelerine izin
verilmeyecektir.

5) Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan süresince iftar saati ve hemen
öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi
amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı vb.
pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacaktır. (iftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve
diğer hazırlık işlemleri devam edecektir.)
6) İlimizde geleneksel olarak iftar ve sahur zamanı evlerden katık götürülerek pide
yaptırılmaktadır. Bu şekilde pide yapan işyerleri de bu kapsamda iftara 2 saat kala müşteri
müşteri kabul etmeyeceklerdir. Bu tür işyerleri gece ve sahur için bu tür faaliyette
bulunmayacaktır.Bu şekilde kapanacak olan fırınların yerine vatandaşlar pide ve lahmacun

salonlarına yöneleceklerinden bu tür işyerleri de iftara 2 saat kaldıktan sonra işyerinden satış
yapamayacak, sadece kendi ürünlerini evlere servis şeklinde müşterilerine ulaştırabileceklerdir.
Her halükarda ekmek ve pide satışı sırasında sosyal mesafeye dikkat edilecek, hiçbir şekilde
kalabalıklar oluşturulmayacak, çalışanlarla beraber içerideki kişi sayısı işyerinin yüzölçümünün
1/10’nunu geçmeyecektir.
7) Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için oluşması muhtemel yoğunluklar göz
önünde bulundurularak il genelinde gerekli güvenlik önlemleri arttırılacaktır.
8) İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3
saat öncesinden itibaren belediyeler tarafından toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının
arttırılması sağlanacaktır. Ayrıca iftar saati öncesinde toplu taşıma araçlarında/duraklarında
sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar
etkin bir şekilde denetlenecektir.
9) Arife günü ile Bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe
kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecektir.
10) Ramazan ayı süresince özellikle cadde/sokaklarda yoğunluk oluşturabilecek tüm unsurlar
(seyyar satıcılar, bireysel etkinlikler vb.) ve bunların oluşturabileceği bulaş riski düşünülerek
denetimlerin artırılması ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
11)Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun (gıda, tatlı/iftariyelik satışı)
artabileceği göz önünde bulundurularak market ve pazar yerleri başta olmak üzere yoğunluğun
artabileceği tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin denetimler
artırılacaktır.
12) Ramazan ayını ve Bayramı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere
yönelik denetimler arttırılacak ve gerekli adli/idari işlemler ivedilikle yapılacaktır.
Yine İl Pandemi Kurulunda yapılan görüşmeler sonucu;
l. Başta Belediyelerimiz olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik iftariyelik
dağıtımı yapacak kurum ve kuruluşlar, vakıf, dernek gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki
kurallara uyarak bu dağıtımı yapacaklardı;
a. Dağıtımın yapılacağı aracın kapalı kasa bir araç olması,
b. İftariyeliklerde tek kullanımlık kapların kullanılması,
c. Dağıtımı yapacak kişi ve kişilerin kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması
(maske, eldiven v.b.)
d. Dağıtımların vatandaşlarımızla sosyal mesafenin korunarak yapılmasını,
Ramazan ayının sağlıklı, huzurlu ve güven içerisinde idrak edilebilmesi için yukarıda
belirtilen kararlara ilişkin Mülki İdare Amirleri tarafından Tüm Belediyeler, İl Sağlık Müdürlüğü,
İl Müftülüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kamu
kurum ve kuruluşları ile Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği, Fırıncılar
Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593
Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve
Emniyet, Jandarma, Zabıta gibi kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine, alınan
karalara uymayan işyerleri ve vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince
idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili
maddelerince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun
195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Nevşehir Ana Haber
''Hayallerimizin Şehri İçin''

    You may also like

    Leave a reply

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    More in:Genel