GenelNevşehir

Simya Koleji Çocuk ve Oyun Bülteni Yayınladı

Pandem sebebyle evlere çekldğmz bu günlerde çocuklarımızın
onlne ders ve ödevlerden sonra kalan vaktlern verml
geçrmeler çn uğraş veryorsunuz.
Bu uğraş hafta sonları ya da yaz dönemlernde çocukları
eğlendrp yönlendrmek gb değl kuşkusuz. Haftanın yed günü
süresz olarak doldurmak ve dışarı çıkmadan sınırlı fzksel
mekanda bunu yapmak oldukça zor.
Btmeyen enerjlern yernde ve ölçülü kullandırırken aynı
zamanda eğlenerek öğreneblecekler ortamlar oluşturuyorsunuz.
Aslında kış günlernde okullar buna benzer br durumu hep yaşar.
Soğuk ve yağışlı havalarda dışarıya çıkamayan çocuklar zorunlu
olarak ç mekanlarda kapalı kalır ve bunalırlar. Akademk olarak
öğrenmeler gereken blgler vardır.
Bu noktada eğtmclern şn kolaylaştıran en öneml unsur
eğlenerek öğrenmelern hedefleyen oyun temell br programa
sahp olmaları ve rutnler bozmadan uygulamalarıdır.
Ev ortamında sıkılmadan öğrenme faalyetlern sürdüreblmeler
ve bu sürec sağlıklı atlatablmeler çn;
Çocuk
ve
Oyun
TAVSİYELERİMİZ
GÜNLÜK RUTİNLERİN
FAZLA BOZULMAMASI
Blşsel performans ve
beslenme alışkanlığını
etkleyen uyku saatler
mümkün olduğunca
esk düzende devam
etmeldr.
Değerli Velimiz,
REHBERLİK SERVİSİ
Çocuklar br programı takp
etmeye alışkın olduklarından,
evnzn özel durumlarına göre
brlkte hazırlayacağınız günlük
programınızın olması herkes
rahatlatır.
Sınırları çok katı olmayan,
gergnlk oluşturmadan olumlu
letşm le uygulanan böyle br
plana alelern aslında her
zaman htyacı vardır.
AİLENİN BİR PROGRAMININ
OLMASI
Oyun le bu zorlu süreç ntelkl, eğlencel ve aynı zamanda
zengn öğrenme yaşantıları sunan br fırsata dönüşeblr. Oyun, çocuğu eğlendrrken kazanımları da olmalıdır. Oynarken hayal kurmalı, yaratıcı olmalı, nşa etmel ve
üretmeldr. Bu şeklde oynarken aslında cdd br öğrenme
sürec yaşar.
Yapılan araştırmalara göre oyun oynama süresnce çocuğun
zhn faalyetler üst sevyelere çıkmakta ve zhn sadece
oyunla lglendğ çn öğrenme de en üst sevyelerde
gerçekleşmekte.
Bu bülten çocuğun en öneml ve en cdd ş olan OYUN
konusunda hazırlanmıştır.
ÇOCUKLAR
EĞİTEN, ÖĞRETEN, GELİŞTİREN OYUNLARA YÖNLENDİRİLMELİ
Yetşkn, çocuğun steğ
üzerne oyuna katıldığı
durumlarda, fkr verr,
model olur, pucu verr
ve böylece oyunu
destekleyp ayrıntılarla
zengnleştrr.
Oyunlarda rehberlk
ederek kendn çocuğun
gelştrmesne zn verr.
Bazı oyun davetlern kabul etmel, ancak her zaman oyun
arkadaşı olmamalı, katılmamaktan dolayı suçluluk
hssetmemeldr. Çünkü oyun asıl çocuğun şdr.
Oyuncakların mutlaka satın
alınması gerekmez, zaman
zaman çocuk le brlkte
çeştl oyuncaklar yapmak
daha eğlencel ve faydalı
olablr.
Djtal oyunlarla erken yaşlarda
tanışan ve çok meşgul olup eğtsel
oyunlardan uzak büyüyen çocuklar
özellkle lköğretm yıllarında
dönemn gerektrdğ akademk ve
sosyal becerler serglemekte zayıf
kalırlar.
OYUN İLE İLGİLİ NOTLAR
Oyun, çocuğu eğlendrrken
bedensel, duygusal, sosyal,
blşsel ve dl gelşmne
katkı sağlar.
Çocukların, bu alanlarda
sağlıklı br süreç geçrmes
çn beslenme ve uyku
kadar oyuna da htyaçları
vardır.
—>El becerler ve nce motor gelşm
—>Fzksel gelşm- denge ve kaba motor gelşm
—>Eleştrel (krtk) düşünme becers
—>Eşleştrme
—>El-göz koordnasyonu
—>Görsel algı
—>Matematksel ve sayısal düşünme becers
—>Hafıza
—>Mantık Yürütme ve mantıksal çıkarım
—>Plan yapma ve stratej gelştrme becers
—>Problem çözme becers
—>Dl gelşm, sözel fade
—>Psko-sosyal gelşm
—>Takım çalışması
—>Yaratıcı düşünme-yaratıcılık ve hayal gücü
—>Dkkat, konsantrasyon, odaklanma
—>Uzamsal düşünme
HİÇBİR OYUN YOKTUR Kİ
AŞAĞIDAKİ GELİŞİM VE BECERİ
ALANLARINDAN PEK ÇOĞUNA
AYNI ANDA KATKI SAĞLAMASIN !
OYUNUN KAZANDIRDIKLARI
Hayal gücünü kullanır.
İhtmallar değerlendrr. Çevk olmak zorundadır. Vazgeçmeden bulana kadar devam
ederek sebat etmey öğrenr. Başarı duygusunu yaşar. Özgüven gelşr. Başarısızlık yaşadığında hatalarının
sorumluluğunu almayı öğrenr. Görsel ve ştsel algısı artar. Soyut düşünme kablyet gelşr. Pskolojk sağlamlık kazanır. Grup oyunu olduğu çn sosyal
becerler gelşr.
Sığabileceği en küçük, tahmin
edilmesi en zor olan saklanma
yerini ararken ve saklanırken
Saklananları bulmaya
çalışırken
Hacm,boyut,sayma,zaman,mekan
kavramını anlamaya başlar. Hatalarından ders çıkarıp br
dahak saklanma yer çn uygun
stratejler gelştrr. Ses çıkarmadan, kıpırdamadan
beklerken sabır yönü kuvvetlenr. Problem çözme becers gelşr. Küçük yaş çocukları vücudu
dışarıda kalacak şeklde saklanır
ya da sayma bttğnde sürey
yeternce ayarlayamadığı çn
öylece açıkta kalır. Büyüdükçe ve
bu tür oyunları oynadıkça algısı
gelşr ve zamanla ustalaşır.
Ebenn gözler kapatılır,
dğer oyuncular saklanırken
gözetlerse hle yapmış olur. Dürüst davranması gerekr. Hle yapan çocuklar oyunda
stenmez. Sobelenenler brbrlernn
yern ebeye söylemeyerek
sır saklamayı öğrenrler. Oyuncular kurallara uyarak
doğruluk ve dürüstlüğü
brbrlerne öğretrler.
Sağım Solum Sobe
Saklanmayan Ebe
BAZI OYUNLAR BASİT GİBİ GÖRÜNSE DE
KAZANIMLARI ÇOK FAZLADIR.
SAKLAMBAÇ DEYİP
GEÇMEYİN!
Değer Öğretir
Sabır-Sebat-Azm-Dkkat
Oyunu
SICAK-SOĞUK
OYNAYAN ÇOCUK, CANLILIĞIN VE SEVİNCİN
SEMBOLÜDÜR.
( HEBBEL)
BİLİŞSEL VE DİL BECERİLERİNİ
GELİŞTİREN OYUNLAR
Oyuncudan br taklt yürüyüşü yapması stenr.
İhtyar adam yürüyüşü: Sırt kamburlaştırılır,
baş öne bükülür, elde baston varmış gb yavaş
yavaş yürünür.
Robot yürüyüşü: Vücut gergn, dzler ve kollar
bükülmeden yürünür. Kollar öne ve gerye
sopa gb sallanır.
Gülen bebek, üzgün çocuk, şaşkın ördek,
korkmuş adam gb betmlemeler verlerek
duygu fadeler ve beden hareketlern yapması
da steneblr.
Hkaye kurgusu çn;
yer, zaman, kahraman belrlenr.
Örnek:
Yer: Orman Zaman: Kış Kahraman: Aslan
Yer: Ev Zaman: Gece Kahraman: Çocuk
Çocukların yaş grubuna göre yetşkn hkayey
başlatıp devamını çocuktan da steyeblr.
Sonrasında hkaye canlandırılablr. Oyun
grubunun özellğne ve htyaca göre oyun
değştrp zengnleştrleblr.
Günlük hayatta kullanılan kelmelerdek sesl
harfler, seçlen başka br sesl harfle
söylenmeye çalışılır. Mesela, oyunculardan
brnden haftanın günlern sadece ‘e’ sesl
harfn kullanarak sayması stenr. Yan
oyuncunun Pazartes kelmesn Pezertese,
Salı’yı Sele, Çarşamba’yı Çerşembe gb
söylemes gerekr.
Bu oyunda yılın ayları, sebzeler veya başka
kelme grupları kullanılablr.
Oyunun başında belrlenen k sayı ve onun
katları çn lkne BOM kncsne FİZ denr.
Oyuncular 1’den tbaren örneğn 100’e kadar
karşılıklı olarak saymaya başlar. Bu kelmeler
yerne sayının kendsn söyleyen oyuncu
oyundan çıkar.
Örnek; 5 ve katları BOM, 7 ve katları FİZ olsun
1 – 2 – 3 – 4 – BOM – 6 – FİZ – 8 – 9 – BOM – 11 – 12 –
13 – FİZ – BOM – 16 – 17 – 18 -19 – BOM – FİZ – 22 …
Zhnsel ve sözel çabayı gerektren bu oyunlar çocukların
dkkat, hafıza, şlem yapablme, dnleme, kendn sözel
olarak fade edeblme, öfke kontrol gb daha br çok
alanda becerlern güçlendrr.
HİKAYE KURGULAMA ( 6 YAŞ + )
Dil becerilerini, hayal gücünü ve dikkati geliştirir.
SESLİ HARF DEĞİŞTİRMECE ( 9 YAŞ +)
Hızlı ve çeştl düşünme becerlern gelştrr.
BOM-FİZ ( 10 YAŞ + )
Dkkat ve şlem yapablme becerlern gelştrr.
HAYDİ BENİM GİBİ YÜRÜ ( 5 YAŞ + )
Gözlem yapma ve psiko-motor becerilerini geliştirir
Terapstler k çocuk grubunu
gözlemlemştr. İlk gruptak
çocuklara 4 oyuncak verlrken
knc gruba 16 oyuncak
verlmştr. Sonucunda daha az
oyuncağı bulunan çocukların,
oyuncaklarıyla daha uzun süre
ve brbrnden farklı şekllerde
oynadıkları zlenmştr.
OYUNUN VAZGEÇİLMEZİ
OYUNCAK
INFANT BEHAVIOR AND DEVELOPMENT
(2018) DERGİSİNDE YAYINLANAN BİR
ARAŞTIRMA
Çocukların yaratıcılıklarını ortaya
koyacakları oyuncaklar gelşmlerne
daha fazla katkı sağlar.Özellkle dkkat
ve odaklanma performanslarını artırır.
Bu yüzden pet şşeler, boş kutular,
kağıtlar, mutfak eşyaları, bozulmuş
elektronk aletler yen ve özgün
oyuncaklar çn mükemmel malzemeler
olablr.Satın alınan oyuncakların yanında
evde yapılanlar da olmalıdır.
Erken yaşlarda oyun oynamayı öğrenmş
olan br çocuk çn her nesne oyuncak
olablr.
FAKAT AYNI ZAMANDA
Yaratıcılığı gelşr
Estetk duyguları zengnleşr
Sabırlı olmayı sebat etmey öğrenr
Üretmenn verdğ mutluluğu yaşar
Çevre ve ger dönüşüm blnc oluşur
Yetenekl olduğu alanlar belrr ve güçlenr
Çocukları özellkle gelecek kaygısı le yoğun br akademk
programa tab tutarken en hayat htyaçları gözden
kaçırılmasın.
Aslında onlara başarıyı getrecek olan,
sabır, sebat, azm, dkkat gb yetlern kuvvetlendrerek
yaşam becerler kazandıran, pskolojk ve sosyal yönünü
kuvvetlendren, gerçek hayatın provası olan OYUNDUR.
Hang yaşta olursa olsun çocuğun oyuna htyacı vardır.
ÇOCUK KENDİ OYUNCAĞINI TASARLAYIP YAPARKEN
RESİM VE BOYAMA İLE UĞRAŞIRKEN
Etrafı dağıtablr
Üstünü krleteblr
Eşyalara zarar vereblr
Sabrınızı çok zorlayablr
REHBERLİK SERVİSİ

Nevşehir Ana Haber
''Hayallerimizin Şehri İçin''

    You may also like

    Leave a reply

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    More in:Genel