Genel

29 ve 30 Sayılı Ek Karar-İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları

29 ve 30 Sayılı Ek Karar-İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları

T.C.
NEVŞEHİR VALİLİĞİ
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI
KARAR TARİHİ : 06.05.2020
KARAR NO : 2020/29
GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ Berber/Güzellik Salonu-Güzellik Merkezi/Kuaförlerin
Açılması Hakkında
Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına
sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun, 21.03.2020 tarih ve 2020/07 nolu kararı ile berber,
güzellik salonu merkezleri, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmasına
ilişkin karar alınarak uygulanmaktadır.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, İçişleri Bakanlığının 06.05.2020
Tarih ve 89780865 153-E.7647 Sayılı Genelgesi gereğince Nevşehir il genelinde;
A- 11.05.2020 tarihi itibariyle berber, güzellik salonu-güzellik merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin
faaliyetlerine başlayabilmeleri ve faaliyetlerini aşağıda belirtilen kurallar dahilinde
sürdürebilmelerine;
l . Bu iş yerleri 09:00 — 21:00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecektir.

 1. Bu iş yerlerinde müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacaktır.
 2. Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, muhakkak bir
  koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebileceklerdir.
 3. Randevularda kayma ya da hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne alınarak
  işyeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecektir.
 4. Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmeyecektir. Ancak hava
  şartlarına göre randevusuz gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına
  riayet etmek, maske takmak şartı ile bekleyebileceklerdir. Bu iş yerleri içine hizmet alan
  ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri maksimum müşteri sayısını işyerinin giriş
  kısmına herkes tarafından görünebilecek şekilde asacaklardır.
 5. İşyerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacaktır. Müşteriler ise işlem
  süresince maske kullanacak ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi
  çıkarabileceklerdir.
 6. Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas
  edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği/dezenfeksiyonu yapılacak, her işlem
  sonrasında bu temizlik işleminin tekrarlanması sağlanacaktır.
 7. Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde
  ellerini dezenfekte edecekler ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven
  kullanacaklardır. Eldiven kullanılacak ise eldiven değişikliğinin yapıldığı müşteriye
  gösterilecektir.
 8. Müşteriye hizmet sunulması esnasında kullanılan tüm malzemelere hizmet sunumuna
  başlamadan önce temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi uygulanacaktır. Bu işlem
  her müşteri için tekrarlanacaktır.
 9. Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi
  malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak ya da her müşteri için ayrı malzeme
  olması (kişiye özel havlu, önlük vb.) sağlanacaktır. Hizmet alan müşteri için kullanılan
  malzemeler gerekli dezenfeksiyon, sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka müşteride
  kullanılmayacaktır. İsterlerse kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerini yanlarında
  getirebilecekleri hususu randevu aşamasında müşterilere bildirilecektir.
  1 l . Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek,
  ancak sakal tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecektir.
  12.Bayan kuaförleri ve güzellik Merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj
  hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaliyetlere devam
  edilebilecektir.
 10. Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve
  gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan “Ense Fırçası’nın kullanımı, (anılan
  malzemenin dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/yüzeye temas
  etmesi nedeniyle) geçici süreliğine durdurulacaktır.
  14.Bu işyerlerinde yiyecek ve içecek ikramında bulunulmasına geçici süreliğine izin
  verilmeyecektir.
  Bl . Faaliyetlerinin sınırlandırılması nedeniyle iş yerlerinin bulunduğu yerlerden başka illere
  giden berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yeri sahipleri ve çalışanlarının şehir
  giriş/çıkış kısıtlaması bulunan 24 ilimize giriş/çıkış yapabilmesine (anılan iş yerlerinden
  biri ile illiyet bağını gösteren işyeri ruhsatı, SGK kayıt belgesi vb. belgelerden birinin ibraz
  edilmek şartı ile) seyahat izin belgesi aranmaksızın izinli sayılmalarına,
 11. Ayrıca anılan iş yerlerinde 18-20 yaş arasındaki çalışanların 03.04.2020 tarihli ve 2020/23
  sayılı İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı ile düzenlenen ilimizde 0l.0I.2000
  tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma
  kısıtlanmasından 05.04.2020 tarih ve 2020/24 sayılı İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurul
  kararı kapsamında muaf olduklarından işyerleri İle İlliyetlerini gösteren belgeyi ibraz
  etmeleri koşuluyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın izinli sayılması,
  Yukarıda belirtilen kararlara ilişkin başta Mülki İdare Amirleri tarafından Tüm Belediye
  Başkanlıkları, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret
  ve Sanayi Odası Başkanlığı, Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı, Nevşehir Berberler ve Kuaförler
  Odası, Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile işbirliği içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde
  gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak alınması, uygulanması, denetlenmesi ve Emniyet,
  Jandarma, Zabıta Birimleri gibi kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilerek uygulamada
  herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
  Alınan kararlara uymayan vatandaşlara/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci
  maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri
  gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195
  inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda, Kararların rutin vasıtalar
  ile ilan edilmesine
  Oy birliğiyle karar verilmiştir.

T.C.
NEVŞEHİR VALİLİĞİ
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI
KARAR TARİHİ : 06.05.2020
KARAR NO : 2020/30
GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ 65 Yaş ve Üzeri ile 20 Yaş Altı
Vatandaşlar/Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması istisnası hk
Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip
Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal
hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun, 21.03.2020 tarih ve 2020/08 nolu kararı ile 65 yaş ve üzeri
ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,
03.04.2020 tarih ve 2020/23 nolu kararı ile de 0l.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın
geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin karar alınarak uygulanmaktadır.
Yasak kapsamındaki kişilerin uzun zamandır dışarı çıkamadığı gözönünde bulundurularak
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerisi üzerine İçişleri Bakanlığının 06.05.2020 Tarih ve 89780865
153- E. 7648 Sayılı Genelgesi gereğince Nevşehir il genelinde;
l. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 21.03.2020 tarih ve 2020/08 nolu kararı ile sokağa
çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç
duyulan hallerde refakatçilerinin 10.05.2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında
yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak
kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,

 1. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 03.04.2020 tarih ve 2020/23 nolu kararı ile sokağa
  çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklarımızın 13.05.2020 Çarşamba günü 11.00-15.00
  saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve
  maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmelerine,
 2. 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin ise 15.05.2020 Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri
  arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske
  takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmelerine,
 3. Özellikle 10.05.2020 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı 65 yaş ve üzeri
  vatandaşlarımızın dışarı çıkacağı 11.00-15.00 saatleri arasında (diğer vatandaşlarımız ile risk
  grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın karşı karşıya kalmaları halinde
  oluşabilecek riski azaltmak adına) anılan grubun dışında kalan vatandaşlarımızın gönüllü
  olarak evlerinden çıkmamaları için her türlü iletişim kanalı kullanılarak etkin bir
  bilgilendirme/kampanya yapılmasına,
  Yukarıda belirtilen kararlara ilişkin rutin vasıtalarla duyurunun yapılmasını, başta Mülki İdare
  Amirleri tarafından Tüm Belediye Başkanlıkları, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, İl Sağlık Müdürlüğü,
  AFAD, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü, İl ve İlçe Müftülükleri, Kızılay İl ve İlçe
  Başkanlıkları, Sosyal Yardımlaşma Vakfı İl ve İlçe Müdürlükleri, 112 Müdürlüğü başta olmak üzere tüm
  kamu kurum ve kuruluşları ve Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile işbirliği içinde 1593 Sayılı Kanun
  hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak alınması, uygulanması, denetlenmesi ve
  Emniyet, Jandarma, Zabıta Birimleri gibi kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilerek
  uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
  Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi
  gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem
  yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi
  kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine
  Oy birliğiyle karar verilmiştir.
Nevşehir Ana Haber
''Hayallerimizin Şehri İçin''

  You may also like

  Leave a reply

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  More in:Genel