Genel

Kovıd-19’la Mücadele Kapsamında 31 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

T.C
NEVŞEHİR VALİLİĞİ
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI
KARAR TARİHİ : 08.05.2020
KARAR N : 2020/31
GÜNDEM :Koronaviriis Tedbirleri/ Nevşehir il merkezindeki pazar yerlerinin
faaliyetlerininin Geçici Süreyle Durdurulması
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar yaşanan Koronavirüs (Covid19) virüsünün en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte
insan sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal
hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamaktır. Aksi hallerde virüsün
yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme
riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır
Bu kapsamda;
I -Nevşehir il merkezinde bulunan pazar yerleri (kapalı pazar yerinin havalandırmasının
olmaması alternatif açık pazar yelerinin de dar ve küçük olması) yeterlilikte olmadığından aşırı
kalabalık olmakta başta sosyal mesafe kuralı olmak üzere Pandemi kuralları karşılanamamaktadır. Bu
sebepten ilimizde kurulan pazar yerleri yerine vatandaşlarımızın yaş sebze ve meyve ihtiyaçlarının
karşılanması, manav ve marketlerde de yoğunluğa sebep olunmaması için Nevşehir Belediye
Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ve Nevşehir Sebzeciler Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası
Başkanlığının yapacağı planlama çerçevesinde ilimiz merkezinde haftanın değişik günlerinde ve
değişik yerlerde satış yapılmasına
2-Buralarda yapılacak faaliyette 2020/14 ve 2020/20 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına
uyulmasına,
3-Bu satış yerlerinin zabıta, emniyet, sağlık personeli ve Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü personeli tarafından sıkı denetim altında tutulması ve takip edilmesine,
AYRICA NEVŞEHİR İL GENELİNDE
2020/14 Sayılı İl Hızısıhha Kurulu kararıyla pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide,
züccaciye/nalburiye vb. ihtiyaç maddelerinin satışına getirilen kısıtlama, İçişleri Bakanlığının
08/05/2020 tarih ve E. 7731 sayılı genelgesi gereğince 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09.00
itibariyle uygulanmak üzere kaldırılmıştır.
Yukarıda belirtilen kararlara ilişkin duyuruların rutin vasıtalarla yapılmasına, İlçe
Kaymakamlıkları, Tüm Belediye Başkanlıkları, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü Tarım ve
Orman Müdürlüğü, Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı, Nevşehir Sebzeciler Meyveciler ve Pazarcılar
Esnaf Odası Başkanlığı, Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun
hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Emniyet, Jandarma,
Zabıta gibi kolluk birimlerimiz ile birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli tarafından
konunun takip edilmesine
Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara ve esnafa Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere
aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılmasına
Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine
Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Nevşehir Ana Haber
''Hayallerimizin Şehri İçin''

    You may also like

    Leave a reply

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    More in:Genel