GenelNevşehir

Kovıd-19’la Mücadele Kapsamında 32 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

NEVŞEHİR VALİLİĞİ
KARAR TARİHİ : 08.05.2020
KARAR NO : 2020/32
GÜNDEM : Koronnviriis Tedbirleri/ Ticari Taksi Hijyen Tedbirleri
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar yaşanan Koronavirüs (Covid-19)
virüsünün en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan
sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal hareketliliği
ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamaktır. Sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına
uyulması hayati derecede öneme haizdir. Aksi halde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi
gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski karşı karşıya kalmakta, toplum sağlığının
ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.
Bu çerçevede İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 23.03.2020 tarih ve 2020/10 Sayılı kararı ve
31.03.2020 Tarih ve 2020/19 sayılı kararı ile toplu ulaşım araçlarında alınması gereken tedbirler belirlenmiştir.
Ticari taksilerin faaliyetleri sırasında, gerek araç içi alanın darlığı gerekse bu alanların gün içinde bir çok kişi
tarafından kullanılması nedeniyle sosyal mesafe ve kişisel hiben tedbirleri açısından bazı riskler ortaya
çıkmaktadır.
Bu risklerin giderilmesi amacıyla pandemi sürecinde İçişleri Bakanlığının 08.05.2020 tarih ve E. 7785
sayılı Ticari Taksi Hijyen Tedbirleri Konulu Genelgesi uyarınca aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması
gerekmektedir:
1- Ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçlar en az haftada bir kez olacak şekilde
düzenli aralıklarla temizlenecek/dezenfekte edilecektir. Gerektiğinde ibraz edilmek üzere yetkili merci
tarafından düzenlenmiş aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belge araçta bulundurulacaktır. ( Bu amaçla
araç dezenfeksiyonunu gerçekleştirilen kurum, kuruluş veya odalar tarafından gerçekleştirilen işlemin tarihi
ve kimin tarafından yapıldığı gösteren belge)
2- Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın İçinde
mutlaka maske kullanacaklardır.
3- Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel
kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulunduracak, ticari taksi şoförleri
taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda müşteriyi
bilgilendirecektir.
4- Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecektir.
5- Müşteriler ticari taksilere maskesiz binemeyeceklerdir.
6-Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda/durakta müşterilerin
fiziksel temas edebileceği (kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar vs.) yerlerin silinmesi/dezenfekte edilmesi
ve araç içerisinin hâvalandırılması sağlanacaktır.
7- Meslek odaları ve işletmeciler tarafından taksi ücretinin, fiziksel temas gerektirmeyen (kredi
kartı, mobil uygulamalar vb.) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli bilgilendirme ve
yönlendirmeler yapılacaktır.
Yukarıda belirtilen kararlara ilişkin başta Mülki İdare Amirleri tarafından olmak üzere Tüm Belediye
Başkanlıkları, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Nevşehir
Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde
gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Emniyet, Jandarma, Zabıta gibi kolluk birimlerimiz
tarafından konunun takip edilmesine,
Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan serilmemesi ve
mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
282, Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun
ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun

 1. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
  Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine, Belediye Başkanlıkları ve ilgili Meslek Odaları tarafından
  taksi işletmecilerine, duraklara ve taksi şoförlerine tebliğ edilmesine,
  Oy birliğiyle karar verilmiştir.
Nevşehir Ana Haber
''Hayallerimizin Şehri İçin''

  You may also like

  Leave a reply

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  More in:Genel