Genel

33 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

KARAR TARİHİ : 11.05.2020
KARAR NO : 2020/33
GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ Alışveriş Merkezleri Hk.

İçişleri Bakanlığımızın 11.05.2020 Tarih ve 89780865-153-E.7809 Sayılı Genelgesi
gereğince Alışveriş Merkezlerinin 11.05.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdürürken
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatça belirlenen kurallara ilave
olarak uyulması gereken usul ve esaslar şu şekilde belirlenmiştir;
A) Genel Esaslar

 1. AVM’ler 10.00-22.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecektir.
 2. AVM’lerde bulunan/bulunacak çalışan, yönetici ve müşterilerin tıbbi maske/bez maske
  kullanması zorunlu olup maske kullanımı hususuna riayet etmeyen kişilerin AVM’lere
  alınmasına müsaade edilmeyecektir. (Bu kapsamda, özellikle AVM çalışanlarının maskeleri
  nemlendikçe/kirlendikçe yenileri ile değiştirilecektir.)
 3. AVM’lerin giriş/çıkışlarında görev yapan güvenlik görevlilerinin (fiili olarak görev
  yaptıkları süre boyunca) maskeyle birlikte gözlük ya da yüz koruyucu/siperlik kullanmaları
  zorunlu olacaktır.
 4. AVM’lere girişte herkesin (çalışanlar dahil) ateş ölçümü yapılacak ve ateşinin 38°C’dan
  yüksek olduğu tespit edilen kişi/kişiler içeri alınmayarak ilgili sağlık kuruluşlarına
  yönlendirilecektir.
 5. AVM’ye gelen müşterilerin mümkün olan en kısa süre içinde (içeride en fazla 3 saat
  kalınabilecektir.) alışveriş yapıp bahse konu alanlardan ayrılması esas olacaktır. Bu
  kapsamda, müşterilere sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri, uzun süre AVM içinde
  kalmamaları yönünde afiş, sinevizyon, anons vb. yöntemlerle gerekli uyarılar yapılacaktır.
 6. AVM’lerin oturma, bekleme, dinlenme amaçlı kullanılan ortak alanlarının yanı sıra
  restoran/lokanta ile yeme-içme alanlarında bulunan tüm sandalye, koltuk ve masalar
  kaldırılacaktır.
 7. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 21.03.2020 Tarih ve 2020/09 sayılı kararında
  belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak AVM içerisinde bulunan lokanta ve restoranlar
  al götür ve\veya paket servis şeklinde hizmet verebilecektir. AVM’lerin toplu olarak faaliyet
  yürüttükleri yeme içme katı vb. alanlarda sipariş vermek/siparişini almak üzere bekleyen
  müşteriler için bir metre aralıklarla sosyal mesafe uyarı işaretleri çizilecektir.
 8. Danışma, iş yeri girişi, ödeme noktası vb. yerlerde sosyal mesafe kuralının göz ardı edilme
  ihtimaline karşı adı geçen alanlara bir metre aralıklarla sosyal mesafe uyarı işaretleri
  çizilecektir.
 9. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 16.03.2020 Tarih ve 2020/4 sayılı kararı ile
  25.03.2020 Tarih ve 2020/12 sayılı kararı kapsamında oyun alanı/merkezi, internet kafe,
  ganyan bayi, kafe, sinema, spor merkezi, hamam, sauna vb. işletmeler ve iş yerlerine yönelik
  kısıtlama tedbirlerinin uygulanmasına devam edildiğinden AVM’lerde bulunan anılan
  nitelikteki iş yerlerinin/işletmelerin faaliyetlerine izin verilmeyecektir.
 10. Koronavirüs pandemisi süresince AVM’lerde konser, gösteri vb. toplu etkinliklerin
  yapılmasına müsaade edilmeyecektir.
 11. AVM’lerin içinde bulunan berber, kuaför ve güzellik salonları, İl Umumi Hıfzıssıhha
  Kurulumuzun 06.05.2020 Tarih ve 2020/29 sayılı kararında yer alan kurallara riayet etmek
  şartı ile faaliyetlerini yürütebilecektir.
 12. AVM’lerin içinde bulunan asansörler yalnızca özel gereksinimi olan bireylerimiz
  tarafından kullanılabilecektir. Bu kapsamda, asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak
  adına kişi/kişilerin durması gereken alanlar aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer
  işaretleriyle belirlenecektir.
 13. AVM ziyaretçilerinin yönlerini bulma ve bulundukları lokasyondan bina içerisindeki bir
  başka yere (mağaza, otopark, bebek bakım odası, danışma, asansör vb.) nasıl gidecekleri
  konusunda rehber görevi üstlenen dokunmatik dijital yönlendirme sistemleri kapalı
  tutulacaktır.
 14. AVM’lerde, oto yıkama hizmeti ile vale hizmeti geçici bir süreliğine verilmeyecek,
  mescitler ise Sağlık Bakanlığınca belirlenecek takvime kadar kullanılmayacaktır.
  B) AVM ve AVM İçindeki İş Yerlerinde Bulunabilecek Müşteri Sayısı
  Sosyal mesafe kuralını korumak, salgının yayılmasını önlemek için AVM’lere /AVM
  içinde bulunan iş yerlerine müşteri kabulü aşağıda yer verilen şekilde olacaktır:
 15. AVM’lerin toplam inşaat alanından otopark, depo, tesisat katı/odası, yönetici/ odası, idari
  bürolar, çalışan yemekhaneleri, yangın merdiveni vb. müşteri kabul edilmeyen alanlar
  çıkarıldıktan sonra aktif müşteri/ziyaretçi kabul edilebilecek alanlarına aynı anda 10 m2 ye bir
  kişi olacak şekilde müşteri kabul edilebilecektir. (Örneğin; 1.000 m²’lik toplam aktif müşteri
  kabul edilebilecek alanı bulunan bir AVM’de aynı anda en fazla 100 müşteri
  bulunabilecektir.)
 16. AVM’de faaliyet yürüten her bir iş yeri toplam satış alanına (depo ve yönetici odası hariç,
  kalan deneme kabinleri dahil), müşteri ve çalışanlar dahil 8 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde
  müşteri kabul edebilecektir. (Örneğin; 32 m²’lik bir iş yerinde toplam 4 kişi bulunabilecektir.)
 17. Belediye başkanlıkları imar müdürlüğü tarafından AVM’lerin onaylı mimari projeleri esas
  alınarak; AVM’nin aktif kullanım alanında aynı anda bulunabilecek müşteri sayısı ile her bir
  iş yeri için aynı anda bulunabilecek kişi sayısı Kurul Kararımızın B bölümü 1 ve 2 nci
  maddelerine göre ayrı ayrı belirlenerek resmi yazı ile AVM yönetimine tebliğ edilecek ve her
  türlü iletişim kanalı ile müşterilere duyurulacaktır.
 18. AVM yönetimince, AVM’ye aynı anda kabul edilebilecek toplam müşteri sayısı, herkes
  tarafından görülebilecek bir şekilde (AVM girişlerine pankart şeklinde) asılacak ve
  AVM’lerin internet sayfalarında bu bilgiye yer verilecektir.
 19. AVM içindeki iş yerlerinin girişine de o iş yeri için aynı anda kabul edilebilecek müşteri
  sayısını gösteren pankart, afiş veya tabela asılacak/konulacaktır.
 20. AVM yönetimince, aynı anda içeride bulunabilecek müşteri sayısı esas alınarak, AVM’ye
  giriş-çıkışı yönetecek bir sistem kurulacak, içerideki müşteri sayısı maksimum sayıya
  ulaştığında içeriye kesinlikle müşteri/ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Ayrıca giriş kapılarında
  oluşabilecek olası yoğunluğu önleyebilmek adına sosyal mesafeyi belirten ve en az bir metre
  aralıklarla herkes tarafından görülebilecek bir şekilde zemin işaretlemesi yapılması
  sağlanacaktır.
 21. AVM’ye giriş-çıkışlarda müşterilerin karşılıklı temasını engellemek için tedbir alınacak,
  müşterilerin mümkün olduğunca tek yönden giriş, tek yönden çıkış yapması sağlanacak, bu
  amaçla yer işaretlemeleri ile yönlendirme yapılacaktır.
  C) Temizlik/Hijyen Kuralları
 22. Kişisel hijyen/temizlik kurallarını sağlamak üzere AVM içerisinde ve iş yerlerinin girişinde
  el antiseptiği bulundurulacaktır.
 23. Toksik etkileri nedeniyle dünyadaki sağlık otoritelerinin (Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa
  Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve
  Korunma Merkezleri) kullanımını önermediği dezenfektan püskürtme sistemlerinin
  (dezenfektan tüneli vb. uygulamalar) AVM’lerde kullanımına izin verilmeyecektir.
 24. AVM girişinde bulunan döner kapılar ile içeride bulunan yürüyen merdivenlerin bantları,
  kapı kolları, tırabzan ve asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeyler üç saatte bir
  temizlenecek ve gerekli dezenfeksiyon işleminin yapılması sağlanacaktır.
 25. AVM’de bulunan ortak alanlar başta olmak üzere iş yerlerinin zeminleri günlük olarak su
  ve deterjanla temizlenecek, sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa
  yüzeyleri vb.) temizliğine ayrıca dikkat edilecektir. Bu kapsamda, dezenfeksiyon işlemini
  sağlamak üzere gerekli dezenfektan maddelerinin kullanımı sağlanacaktır.
 26. AVM’lerde bulunan lavabo ve tuvaletlerin temizliğinde; muhakkak dezenfektan
  kullanılacak ve tuvaletlere usulüne uygun el yıkama ve maske kullanımına ilişkin afişler
  asılacaktır.
 27. AVM tuvaletlerinde bulunan el kurutma makinelerinin kullanımı yasaklanacak bunların
  yerini tek kullanımlık kağıt havlu alacaktır.
 28. Tuvaletlerde sıvı sabun kullanılacak ve teması mümkün olduğunca azaltabilmek adına
  muslukların, sıvı sabun ünitelerinin mümkünse fotoselli olması sağlanacaktır.
 29. Tuvaletlerin ana giriş/çıkış kapılarının elle temas etmeden açılabilmesi için gereken sistem
  en kısa zamanda kurulacaktır.
 30. İşyerlerinde bulunan bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri dezenfektan
  maddelerle silinerek gerekli dezenfeksiyon sağlanacaktır.
 31. İş yerlerinde müşterilerin temas ettiği/edeceği çalışma tezgâhı ve ödeme terminali (post
  cihazı vb.) her müşteriden sonra mutlaka temizlenecek/dezenfekte edilecektir.
 32. AVM’lerin ortak kullanıma sunduğu, hasta ve özel gereksinimi olan bireylerimiz
  tarafından kullanılan tekerlekli sandalye vb. araçlar bireysel kullanım sonrası mutlaka
  usulünce temizlenecek/dezenfekte edilecektir.
 33. AVM içinde bulunan çok sayıda müşteri tarafından kullanılan ATM noktası/alanlarına
  muhakkak el dezenfektanı konulacak, müşterilerin ATM’lere temas etmeden el dezenfektanı
  kullanmaları konusunda ATM noktalarına/alanlarına uyarıcı afişler asılacaktır. Ayrıca
  ATM’lerin yoğun temas edilen yüzeyleri her saat başı temizlenecek/dezenfekte edilecektir.
  D) AVM’lerde Ortam Havalandırmasına İlişkin Kurallar
 34. AVM’lerin havalandırma sistemlerinde kesinlikle iç ortam havası kullanılmayacak,
  havalandırma işlemi %100 dış ortam havası ile sağlanacaktır.
 35. AVM’lerin giriş kapılarında bulunan hava perdeleri kesinlikle çalıştırılmayacaktır.
 36. Merkezi havalandırma sistemleri dışında klima sistemleri kullanılmayacaktır.
 37. Havalandırma işlemi bina kullanımda değilken (gece) dahi sürdürülecektir.
 38. Havalandırma sisteminin filtrelerinin kontrolleri ve değişimleri düzenli olarak yapılacak,
  filtre değişimi aerosol oluşturacak işlem kabul edildiğinden bu işlem sırasında AVM personeli
  N95/FFP2 maske, eldiven ve yüz siperliği kullanacak, çıkarılan filtre çift kat poşetlenmek
  suretiyle atılacaktır. Ayrıca klima santrallerinin normal temizlik periyotlarının kısaltılması da
  bu noktada önem taşımaktadır.
 39. Kirli hava çıkışının yapıldığı noktalarda insan geçişi engellenecektir.
  E) AVM’deki İş Yerlerinin Çalışma Kuralları
 40. İş yeri girişinde ve kasalarda (ödeme noktalarında) el antiseptiği bulundurulacak ve doluluk
  durumu belirli aralıklarla kontrol edilecektir.
 41. Kurul Kararımızın B bölümünün 2 nci maddesi gereğince; iş yerinde belirlenen sayıda
  müşteri olması halinde yeni müşteri girişini engellemek üzere giriş kapısının her iki tarafından
  tutturularak asılabilecek nitelikte basit kırmızı renkli bir kordon/şerit, plastik duba vb.
  materyallerin iş yerlerinde bulundurulması sağlanacak ya da iş yerlerince bu amaca hizmet
  edebilecek alternatif bir sistem kurulacaktır.
 42. İş yeri dışında bekleyecek müşterilerin, sosyal mesafe kuralını koruması adına aralarında en
  az 1 metre mesafe olacak şekilde zemin işaretlemesinin yapılması sağlanacaktır.
 43. AVM içinde bulunan iş yerleri kendi sektörleri ile ilgili yayımlanan/yayımlanacak kurallara
  da ayrıca uyacaktır.
 44. Müşterilere deneme kabini içinde maskelerini çıkarmamaları gerektiği özellikle
  hatırlatılacaktır.
 45. Deneme kabinlerinin kullanılmaması esas olup ihtiyaç halinde her müşteri en fazla 10
  dakika deneme kabinini kullanabilecek ve müşteri çıktıktan sonra kabin havalandırılacak, sık
  kullanılan yüzeyler uygun şekilde temizlenecektir.
 46. Gerekli havalandırmanın sağlanması için ikiden fazla deneme kabini olan iş yerlerinde
  deneme kabinleri bir dolu bir boş kabin kullanımını sağlayacak şekilde ve dönüşümlü olarak
  kullanılacaktır.(Örneğin; ilk seferde 1,3,5; ikinci seferde 2,4,6 numaralı kabinlerin
  kullanılması gibi.)
 47. Denenen Ürünlere Ultraviyole Işını Uygulanması işleminin; Avrupa Hastalık Önleme ve
  Kontrol Merkezi ile Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerince
  insan sağlığına zararlı etkileri olması nedeniyle önerilmemesi göz önünde bulundurulacak ve
  iş yerlerinde adı geçen işlem kesinlikle uygulanmayacaktır.
 48. Aynı ürünün farklı kişilere temas etmesine mahal veren deneme amaçlı ürün tanıtımları
  (özellikle makyaj malzemeleri vb.) yapılmayacak, deneme amaçlı ürünlerin doğrudan
  müşteriler tarafından kullanılmasına izin verilmeyecek bu ürünlerin yalnızca çalışanlar
  vasıtası ile kullanılması/denenmesi (deneme/tester parfüm vb.) sağlanacaktır.
 49. Kasa önünde sıra beklerken durulması gereken yerlere, aralarında en az 1 metre mesafe
  olacak şekilde yer işaretlemesi yapılacaktır.
 50. Ödemelerde müşteriye kartla temassız ödeme yapabileceği hatırlatılarak mümkün
  olduğunca nakit ödemeden kaçınılması sağlanacaktır.
  F) Çalışanlara Yönelik Önlemler
  AVM yönetimi tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili
  mevzuat gereği alınması gereken tedbirlere ilave olarak;
 51. AVM yönetimlerince, COVİD-19 virüsünün bulaşma şekli, hızı, kronik rahatsızlığı
  olanlarda hastalığın etkileri gibi Koronavirüs salgının tüm etkileri göz önüne alınarak risk
  altındaki çalışanların durumu, ilave kullanılacak malzeme, araç, gereç temini ve kullanım
  şekli ve sistematiği, Koronavirüs tedbir, denetim ve takip sorumluluğundan doğacak idari
  yapılanma/görevlendirme ihtiyacı vb. hususlara ilişkin; içinde işyeri hekimi, halk sağlığı
  uzmanının da bulunacağı bir komisyon tarafından iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk tehdit
  değerlendirmesi yapılacak veya yaptırılacaktır.
 52. Çalışan personelin ihtiyaç duyduğu koruyucu malzeme/ekipmanlar işyerleri tarafından
  sağlanacaktır.
 53. COVİD-19 tanısı alan ya da COVİD-19 temaslı olması nedeniyle takibe giren personelin en
  az 14 gün çalıştırılmaması esasına riayet edilecektir.
 54. Çalışan personel içerisinde; ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb. hastalık
  semptomları olanlar ivedilikle ilgili sağlık birimine yönlendirilecektir.
 55. AVM yönetimlerince, çalışan personelin tamamına COVİD-19 virüsünün bulaşma şekli,
  etkileri, alınması gereken tedbirler, el hijyeni, uygun nitelikte tıbbi maske takılması, maskenin
  nemlenmesi ya da kirlenmesi halinde değiştirilmesi, yeni maskenin takılması esnasında ise el
  temizliğine dikkat edilmesi konuları başta olmak üzere gerekli eğitimler
  verilecek/verdirilecektir.
 56. Personelin dinlenme alanlarında da sosyal mesafenin korunması ve maske takılması
  kuralına riayet etmesi sağlanacaktır.
 57. AVM ve iş yerlerinde görev yapan personelin yemekleri kumanya şeklinde dağıtılacak,
  kumanya sunumları tek kullanımlık malzemelerle (tabak, çatal, kaşık, bardak vb.)
  yapılacaktır.
  G) Denetim ve Eğitim Kuralları
 58. AVM yönetimlerince, Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerine uyulup uyulmadığı
  takip edilecek, denetlenecek ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi sağlanacaktır. Bu
  amaçla her AVM için Koronavirüs Tedbirleri Sorumlusu/Sorumluları belirlenecektir.
 59. Koronavirüs sorumluları her saat başı iş yerlerinde alınması gereken tedbirler başta olmak
  üzere alınan/alınacak tedbirleri denetleyecek, aksaklıkları giderecek ve varsa alınması gereken
  ilave tedbirler konusunda AVM yönetimini bilgilendireceklerdir.
 60. Koronavirüs sorumlusu/sorumluları tarafından alınan tedbirler (alınan hijyen ve temizlik
  tedbirlerinin kontrolü başta olmak üzere her tedbir alanına ilişkin günlük denetim çizelgeleri
  ile) gerektiğinde ibraz edilmek üzere günlük çizelgeler ile kayıt altına alınacaktır. AVM’de
  görevli güvenlik, sağlık ve temizlik personeline değişen/yeni iş tanımları, Koronavirüs
  kapsamında alınan tedbirler ve yapılması gerekenler hakkında teorik/pratik eğitimler
  verilecektir.
 61. Valiliğimizce, Ticaret İl Müdürü Ahmet TAYGURT başkanlığında Makine Mühendisi
  Neslihan DELİGÖZ, Halk Sağlığı Uzmanı Abdullah Tuncer GÜRBÜZ, Zabıta Memuru
  Volkan ERGEN ve Gıda Mühendisi Serkan TEKİN’den oluşan bir komisyon oluşturulmuş
  olup, bu komisyon tarafından AVM’lerin, Koronavirüs ile mücadele kapsamında belirlenen
  kurallara (haftada en az bir kez olmak üzere) riayet edip etmedikleri denetlenecektir.
  Bu kapsamda;
  Yukarıda belirtilen kararlara ilişkin Mülki İdare Amirleri tarafından Belediye
  Başkanlıkları, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası,
  Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun
  hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Emniyet,
  Jandarma, Zabıta gibi kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine,
  Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan
  verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara
  Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta
  olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması,
  konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında
  gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
  Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından AVM’
  lerin yönetimi ve ilgili işletmelere tebliğ edilmesine
  Oy birliğiyle karar verilmiştir
Nevşehir Ana Haber
''Hayallerimizin Şehri İçin''

  You may also like

  Leave a reply

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  More in:Genel