Genel

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı (65 Yaş ve Üzeri Vatandaşların Seyahat İzni Hk.)

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri,
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; İçişleri Bakanlığımızın Genelgeleri çerçevesinde
salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu
temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak
uygulamaya geçirilmiştir.
Alınan tedbirler kapsamında, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın
sağlığını korumak amacıyla 21.03.2020 Tarih ve 2020/08 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz kararı
ile sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, 22.03.2020 tarihinden itibaren
vatandaşlarımız tarafından söz konusu yasağa 60 gün boyunca son derece sabırlı bir biçimde riayet edilmiş
ve bu sayede salgınla mücadelede önemli bir mesafe kat edilmiştir.
Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi
ve havaların ısınması nedeniyle uzun bir süredir sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlamasına tabi
olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza İçişleri Bakanlığımızın 20.05.2020 Tarih ve 89780865-153-
E.8206 sayılı Genelgesi ile 21.05.2020 tarihinden itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek
yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmiştir.
BU KAPSAMDA;

 1. 21.03.2020 Tarih ve 2020/08 No’lu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz kararı ile sokağa çıkmaları
  kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar,
  immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç)
  seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim
  yerine gidebilecektir.
 2. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde bir kişi refakat edebilecektir.
 3. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Seyahat İzin Belgesi almak üzere; elektronik ortamda e-devlet,
  İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden 21.05.2020
  Perşembe günü, saat 09.00’dan itibaren talepte bulunabileceklerdir.
 4. Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen
  hastalıklarının olup/olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacaktır.
 5. Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Valiliğimize ve İlçe
  Kaymakamlıklarımıza gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik
  olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.
 6. İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca e-Devlet üzerinden
  başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecektir.
 7. Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi” tek yön geçerli olacak ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve
  üzeri vatandaşlarımızın en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas olacaktır.
  (65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde geri
  dönebileceklerdir.)
 8. İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri
  ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecektir. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri
  yapılacaktır.
 9. 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız gidecekleri yerlerde de İçişleri Bakanlığının 22.03.2020 tarih ve 5762
  sayılı Genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacaklardır.
  Seyahat izin belgesi alan ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edecek olan vatandaşlarımızın otogarlarda
  oluşturabileceği yoğunluk göz önüne alınarak toplu ulaşımlarına ilişkin tedbirlerin İlçe Kaymakamlıkları, Belediye

Başkanlıkları ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından planlanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,
Yukarıda belirtilen kararlara ilişkin Mülki İdare Amirleri tarafından Tüm Belediye Başkanlıkları,
İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü Seyahat Kurulları, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Köy ve
Mahalle Muhtarları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin
ivedilikle planlanarak uygulanması ve Emniyet, Jandarma, Zabıta gibi kolluk birimlerimiz tarafından
konunun takip edilmesine,
Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın
durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara
ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Nevşehir Ana Haber
''Hayallerimizin Şehri İçin''

  You may also like

  Leave a reply

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  More in:Genel