GenelNevşehir

Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesine İlişkin Valilik Genel Emri Yayınlandı

Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının
ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye
düşürmek amacıyla salgının ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın
talimatları, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda bugüne kadar birçok
tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüsün (Covid-
19) ülkemizde yayılmasına engel olmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan tedbirler

kapsamında; 16 Mart 2020 tarihinden itibaren salgın/hastalık kontrol altına alınıncaya kadar ülke
genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazlarının ve cuma namazlarının
kılınmasına ara verilmişti.
Gelinen aşamada 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlığında
toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısında cami ve mescitlerimizin cemaatle ibadete
açılmasına yönelik alınan/alınacak tedbirler değerlendirilmiş, Bilim Kurulunun önerileri
doğrultusunda ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kurallar çerçevesinde
öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerimizde 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren cemaatle
kılınabileceğine ilişkin karar alınmıştır.
Bilim Kurulu tarafından belirlenen toplu olarak bulunulacak alanlarda uyulması gereken
hijyen, sosyal mesafe vb. kurallar göz önünde bulundurularak 29 Mayıs 2020 Cuma günü itibariyle
camilerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri
Başkanlığınca bazı kurallar belirlenmiştir. Bu konu ile ilgili İçişleri Bakanlığımızın 22.05.2020
tarihli ve 8357 sayılı emirleri 23.05.2020 tarihli ve 4549 sayılı yazımızla yayımlanmıştır.
Bu çerçevede, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu (11/C), 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 1593
sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre NEVŞEHİR il genelinde aşağıda belirlenen kuralların
uygulanmasına karar verilmiştir:
1) Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları
kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.
2) Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlarımız ile hastalık belirtileri
taşıyanların evlerinde kalmaları konusunda gerekli uyarılar/bilgilendirmeler yapılacaktır.
3) Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara
göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek, cuma namazları ise cami içerisinde
kılınamayacaktır.
4) Cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin uygun yöntemlerle
her gün temizlenmesine her zamankinden daha fazla özen gösterilecek ve temizlik işlemlerinde kapı
kolları gibi el temasının yoğun olduğu yerler özellikle dezenfektan maddelerle silinecektir.
5) Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmalar çalıştırılmayacak, kapı ve
camlar açık tutularak cami içerisinin sürekli havalandırılması sağlanacaktır.
6) Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler
kapalı tutulacak, abdest vb. ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek camiye gelinmesi
konusunda cemaate gerekli bilgilendirmeler/uyarılar yapılacaktır.
7) Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi/bez maske kullanması
zorunlu olacak, maskesi olmayan kişi/kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmeyecektir.
(Cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacakların da maske takması zorunlu olacaktır.)
8) Cami ve mescitlerde genellikle ortak olarak kullanılan ve salgın/bulaş riskini
artırabileceği değerlendirilen tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemelerin bulundurulmasına
müsaade edilmeyecektir.

2

9) Koronavirüs ile ilgili mücadele kapsamında alınacak tedbirleri ve cami ve mescitlerde
cemaatle namaz kılmak için uyulması gereken kuralları içeren uyarıcı afişler il/ilçe sağlık
müdürlükleri ve müftülüklerden temin edilerek bütün cami ve mescitlere asılacaktır.
10) Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmeleri
sağlanacak veya imkanlar nispetinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccade temin edilerek
cemaatinin kullanıma sunulacaktır. Cami avlusunda namaz kılındığında vatandaşlarımıza
seccadelerini yıkamaları tavsiye edilecektir.
11) Namaz kılınacak tüm alanlarda hastalığın bulaşması açısından risk teşkil eden ve
dezenfekte edilmesi mümkün olmayan koli, karton, çuval ve hasır vb. yaygılar kullanılmayacaktır.
12) Cami ve mescit girişlerinde ve cami/ibadet alanı olarak belirlenecek yerlere girecek
herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesi sağlanacaktır.
13) Cami ve mescitlerde topluca geçirilecek sürenin mümkün olduğunca kısa tutulması
amacıyla, namazların sünnetlerinin evde kılınabileceği ve tesbihatın evde yapılabileceği hususunda
cemaatin bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
14) Cemaatin fiziksel temastan kaçınması (el sıkışma, musafaha, kucaklaşma vb.) ve sosyal
mesafe kuralına uyması yönünde gerekli uyarılar sıklıkla tekrarlanacaktır.
15) Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânları ziyarete açılmayacak,
türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit
çekilecektir.
16) Camilerde sosyal mesafenin korunmasını zorlaştıracak nitelikte mevlit, toplu yemek
vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin verilmeyecektir.
17) Cami önlerinde dilencilere karşı alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarılacak ve özellikle
cuma namazı sonrasında sergi olarak tabir edilen sebze, meyve, giyim eşyası, oyuncak vb. ürün
satışına izin verilmeyecektir.
18) Cami ve mescitlerde sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde cemaatle namaz
kılınabilmesi için Valiliğimiz ve ilçe kaymakamlıkların koordinesinde;
a) Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanmasını teminen camilerin kapalı
alanlarında/avlusunda/bahçesinde ve namaz kılmak için belirlenecek diğer alanlarda, bir kişinin en
az 60×110 cm’lik bir alanı (seccadenin kaplayacağı alan) kullanacağı göz önünde bulundurularak,
namaz kılınacak alanın en uç noktalarından her yönden birer metre mesafe olacak vaziyette ekteki
uyulması gereken asgari mesafe ölçüsüne uygun olarak zeminde işaretleme yapılacaktır.
b) (a) bendine göre belirlenecek cami içi, bahçesi/avlusu ile namaz kılınacak açık alanların
azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde anılan alanların girişine asılacaktır.
İçerideki kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında ise bu durum bu alanlara giriş için bekleyen cemaate
uygun şekilde duyurulacaktır.
19) Cuma Namazı
a) Valiliğimiz ve ilçe kaymakamlıklarınca belirlenecek yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı
bulunan camilerde Cuma namazı kılınabilecektir.
b) Cami bahçesi/avlularının yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde il/ilçe müftülerinin teklifi
ile illerde Valiliğimizin, ilçelerde ise Kaymakamlık onayı ile uygun görülen açık alanlarda,
alınacak tedbirler çerçevesinde cuma namazı kılınabilecektir.
c) Cuma namazı kılınacak alanların belirlenmesinde mevsimsel şartlar ile alanın genişlik
ve giriş-çıkış kolaylığı gibi faktörler göz önünde bulundurulacaktır.
d) Valiliğimizce cuma namazı kılmak için belirlenen camiler (avlu/bahçeleri) ile açık
alanlar kamuoyuna ivedilikle duyurulacaktır.
e) Camilerin kapalı alanları cuma vaktinde kapalı tutulacaktır.
f) Cuma namazı kılınacak alanda sesin rahat duyulması ve hutbe okunurken hatibin cemaat
tarafından görülebilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

3

g) Cuma namazı kılmak için belirlenen açık alanların namaz öncesi ve sonrası,
belediyelerle işbirliği içerisinde temizlenmesi/dezenfekte edilmesi sağlanacaktır.
h) Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanacak ve son saf dolana
kadar bu sıra takip edilecektir. Namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaatin
namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirler alınacaktır. Bu düzenin sağlanması için
Valiliğimizce/Kaymakamlıklarca, il/ilçe müftülerinin önerileri doğrultusunda namaz kılınabilecek
her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil “Cuma Heyeti” oluşturulacak ve kolluk
personeli de görevlendirilecektir.
i) Cuma Heyeti öncelikli olarak cuma namazı kılınmayan camilerin din görevlileri, erkek
Kur’an kursu öğreticileri, müftülük personelinden oluşturulacak; bu kapsamda yeterli personel
bulunmaması durumunda diğer kamu görevlilerinden görevlendirme yapılabilecektir. Ayrıca
ihtiyaç bulunması halinde cami derneklerinin üyeleri de bu amaçla görevlendirilebilecektir.
j) Cuma Heyeti; görevlendirilecek kolluk personeli ile koordineli şekilde cemaatin bu
genelgede belirtilen şartlar dahilinde namaz kılınacak alanlara girmesi (ellerin dezenfekte edilmesi,
maske kullanımının kontrolü, seccade getirilmesi vb.), saf tutması, içeriye girecek kişi sayısı
belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun bir şekilde anlatılması
ve cemaatin namaz sonrası sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının sağlanması konusunda görev
yapacaktır.
k) Kaymakamlıklar ve ilgili kurumlarca, bu Genel Emirde belirtilen kuralların uygulanması,
özellikle de cemaatin namaz kılınacak yerlere sosyal mesafeyi sağlayacak bir düzen dahilinde
alınması, namaz kılınacak alanlara belirlenen kapasite üzerinde cemaatin girmemesi, içerideki
kapasite dolduğu zaman dışardaki cemaatin bilgilendirilmesi, sosyal mesafeyi ihlal edecek şekilde
kalabalık oluşmaması konularında doğrudan sorumlu olacak kolluk personeli görevlendirilecektir.
Kolluk birimleri görevlerini Cuma Heyetleri ile koordineli olarak yerine getirecektir.
l) Kolluk birimlerince cuma namazı kılınacak alanlarda cemaatin giriş/çıkışlarının kontrollü
bir şekilde sağlanması için gerektiğinde akordiyon bariyer, bariyer, renkli kordon/şerit, plastik duba
vb. fiziki engellerden yararlanılacaktır.
m) Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek
hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmaksızın okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa
sürede kılınmasına çalışılacaktır.
Bu kapsamda; uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine
getirilmesi için başta mülki idare amirleri olmak üzere, tüm belediye başkanlıkları, bütün kolluk
amir ve görevlileri ile il/ilçe müftüleri, köy ve mahalle muhtarlıkları ve ilgili kurumlarla
koordinasyon sağlanarak tüm kamu kuruluşlarınca takibi, gerekli planlamaların ve
görevlendirmelerin yapılarak ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi,
belirlenen bu kurallara uymayanlar hakkında kurumların disiplin hükümleri saklı kalmak üzere
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem
yapılacağının rutin vasıtalarla ilanı ve vatandaşlara gerekli duyuruların yapılması, ilgili personele
yazılı olarak tebliğ edilmesi ve kurumların resmi internet sitelerinde yayınlanması,
İlanen tebliğ olunur.
Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Kamu Oyuna saygı ile duyurulur.

Nevşehir Ana Haber
''Hayallerimizin Şehri İçin''

    You may also like

    Leave a reply

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    More in:Genel