GenelNevşehir

36 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

KARAR TARİHİ : 26.05.2020
KARAR NO : 2020/36
GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ 20 Yaş Altı Vatandaşlar/Kişilerin
Sokağa Çıkma Kısıtlaması İstisnası hk
Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan
yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek
adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun, 03.04.2020 tarih ve 2020/23 nolu kararı ile
01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının
kısıtlanmasına ilişkin karar alınarak uygulanmaktadır. İçişleri Bakanlığının 26.05.2020 Tarih ve
89780865 153- E.8366 Sayılı Genelgesi gereğince;

 1. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 03.04.2020 tarih ve 2020/23 nolu kararı ile sokağa
  çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklarımızın 27.05.2020 Çarşamba günü; 15-20
  yaş arasındaki gençlerimizin ise 29.05.2020 Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri
  arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve
  maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmelerine,
 2. Özellikle 27.05.2020 Çarşamba ve 29.05.2020 Cuma günü sokağa çıkma
  kısıtlamasının uygulanmadığı 20 yaş altı vatandaşlarımızın dışarı çıkacağı 11.00-15.00
  saatleri arasında (diğer vatandaşlarımız ile risk grubunda bulunan vatandaşlarımızın
  karşı karşıya kalmaları halinde oluşabilecek riski azaltmak adına) anılan grubun dışında
  kalan vatandaşlarımızın gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları için her türlü iletişim
  kanalı kullanılarak etkin bir bilgilendirme/kampanya yapılmasına,
  Yukarıda belirtilen kararlara ilişkin başta Mülki İdare Amirleri tarafından Tüm Belediyeler,
  ile işbirliği içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle
  planlanarak alınması, uygulanması, denetlenmesi ve Emniyet, Jandarma, Zabıta Birimleri gibi
  kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
  verilmemesine,
  Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,
  Oy birliğiyle karar verilmiştir.
Nevşehir Ana Haber
''Hayallerimizin Şehri İçin''

  You may also like

  Leave a reply

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  More in:Genel