GenelNevşehir

Altınyıldızlılar Kanguru Matematik ile devam ediyor

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri , öğrencilerin bilgiyi anlamaya ve iletmeye yönelik
becerilerini belirlemeyi amaçlayan bir uygulama olan OKUBEG(Okuma Becerileri) sınavı ile sınıf düzeyi ve
gelişim özelliklerine göre belirlenen özgün metinler ile okumayı etkin bir şekilde belirli bir amaca yönelik
gerçekleştirme bilimsel bir etkinliğe katılmalarını sağlayarak yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olup aklın
ve bilimin aydınlık dünyasında yol gösterici bir ışık olabilmek amacıyla ulusal düzeyde düzenlenen,
OKUBEG okuma becerileri olimpiyatlarına katıldılar

OKUBEG OKUMA BECERİLERİ uygulaması sadece öğrencilerin okudukları metne ilişkin basit
çözümlemeleri değil; sözcük bilgisini, dil bilgisini kullanma becerilerini, metinlerin yapısal özelliklerini
bilmeyi ve dünya hakkındaki yaşamsal deneyimlerini kullanmayı da gerektirmektedir.
OKUMA BECERİLERİ uygulaması soruları; alanında uzman olan öğretim üyelerinin danışmanlığı ile
hazırlanıp, öğrencilerin görsel yorumlama ve düşünme becerilerini ölçülüp ve yine bu alanda eğitimli olan
öğretmen/akademisyenlerce puanlanıp analiz edilmektedir.
OKUMA BECERİLERİ uygulaması, öğrencileri çoktan seçmeli soruların yanında açık uçlu, kısa cevaplı ve
yapılandırılmış yanıtlı test maddeleri ile de ölçmektedir. Bu nedenle öğrencilerin bir metni çözümlerken uygun
stratejileri kullanma becerisini ve bu becerilerin farkındalığı gibi üst düzey bilişsel becerilerini de
değerlendirmektedir.
OKUMA BECERİLERİ uygulaması, öğrencinin akranları arasında ne konumda olduğunu göstererek sıralama
yapan bir sınav değil; uygulama sonrasında öğrencinin yorum becerisinin incelenmesiyle bireysel dönütler
veren bir uygulamadır. Öğrenciyi sadece verdiği cevap ile değil, açık uçlu sorularda cevaba ulaşırken
kullandığı ifade şekli ve becerisine göre de değerlendirerek daha kapsamlı sonuçlara ulaşır.
OKUMA BECERİLERİ, uluslararası geniş ölçekli sınavlar ile yakından ilişkili bir uygulamadır. Bu anlamda
öğrencilerin dil kullanım becerilerini sadece ders kazanımları kapsamında değil, aynı zamanda evrensel okuma
yeterliklerini göz önüne alarak değerlendirmektedir. Bu amaçla uygulamada sürekli, süreksiz ve karışık
metinler, görsel okuma metinleri ile birlikte yer almaktadır. Öğrencilerin metinleri anlama, açıklama,
ilişkilendirme ve çıkarım yapma becerilerinin yanında kendi düşüncelerini yorumlama ve değerlendirme
becerilerini kullanmalarına imkân veren benzersiz bir uygulama olan
OKUMA BECERİLERİ, aynı zamanda ayrıntılı ve bilimsel karneleri ile gelişimi destekleyen ve yönlendiren
bir nitelik taşımaktadır.

OKUBEG okuma becerileri sınavına katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

Nevşehir Ana Haber
''Hayallerimizin Şehri İçin''

    You may also like

    Leave a reply

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    More in:Genel