GenelNevşehir

Kovıd-19’la Mücadele Kapsamında 38, 39 ve 40 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları

GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ Hayvan Pazarının Açılması ile Trafiğe Kapalı
Yolların Açılması ve Maske Kullanımı Hk.
Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararları doğrultusunda alınan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları ve başta Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıkların talimatları çerçevesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:
BU KAPSAMDA NEVŞEHİR İL GENELİNDE ;

 1. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 19.03.2020 Tarih ve 2020/05 nolu kararı ile faaliyetlerinin geçici süre ile durdurulmasına karar verilmiş olan Hayvan Pazarlarının Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen/belirlenecek ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web sayfasında https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html adresinde yayınlanan/yayınlanacak “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ndeki kurallar ile Tarım Ve Orman Bakanlığının belirlediği kurallar çerçevesinde yeniden faaliyetlerine devam etmesine,
 2. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 03.04.2020 Tarih ve 2020/23 nolu kararı ile il merkezinde araç trafiğine kapatılan Borsa kavşağından Niğde kavşağına kadar yolun araç trafiğine açılmasına, ilçelerde kapalı bulunan cadde ve sokakların ilçe hıfzıssıhha kurullarınca alınacak kararlar çerçevesinde trafiğe açılmalarına,
 3. İl merkezinde hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı Atatürk bulvarı, Kayseri caddesi, Saatçi Hoca caddesi, Osmanlı caddesi, Damat İbrahim Paşa bulvarı, Lale caddesi, Mustafa Parmaksız caddesi ve bu caddelere bağlanan sokaklar, Park/Bahçe, Yürüyüş yolları, Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi bölgelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda, özel işyerleri gibi kapalı alanlarda (konutlar hariç) mevcut maske kullanımı zorunluluğu ile ilgili getirilmiş bütün kurallar saklı kalmak üzere maske kullanımının zorunlu olmasına, yine bu konuda ilçe hıfzıssıhha kurullarınca değerlendirilerek ilçelerde kararlar alınmasına,
  Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, tüm belediye başkanlıkları, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Şoförler Odası başta olmak üzere ilgili tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine,
  Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,
  Oy birliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlamaları hk.
Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun kararları doğrultusunda alınan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları ve başta Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlıkların talimatları çerçevesinde Nevşehir il genelinde geçerli olmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 1. Şehirlerarası toplu ulaşım araçları yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğunu düzenleyen, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 28.03.2020 Tarih ve 2020/17 Nolu kararının yürürlükten kaldırılması ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen/belirlenecek ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web sayfasında https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html adresinde yayınlanan/yayınlanacak “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ndeki kurallar dâhilinde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılmasına,
 2. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 20.05.2020 Tarih ve 2020/35 Nolu kararı ile alınan karada belirtilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın yine aynı kararda belirtilen usule göre Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilmesi,
 3. Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız hariç) Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilmeleri,
 4. Doktor randevusu, diyaliz hastaları, birinci derece yakınının cenazesi ve/veya ağır hastalığı gibi sebeplerle Sokağa çıkma zorunluluğu bulunan 65 yaş üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı çocuklarımızın ve gençlerimizin (veli/vasi yanında olmaksızın sokağa çıkma zorunluluğu bulunması durumunda ) Valiliğimizin 24/03/2020 tarih ve 20277291-000-E.2954 sayılı yazısındaki usule göre izin almaları uygulamasına devam edilmesine,
  Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, tüm belediye başkanlıkları, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Şoförler ve Otomobilciler odası, Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine,
  Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,
  Oy birliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ Lokanta, Restoran, Kafe, Pastane, Kıraathane,
Kahvehane, Çay Bahçesi, Dernek Lokalleri vb. İşyerleri, Park/Piknik
Alanları/Mesire Yerleri, Sosyete Pazarları, Pazar Yerleri, Yüzme Havuzu,
Kaplıca, Hamam, Sauna, SPA Merkezleri, Spor merkezleri ve diğer iş
yerleri Hk.
Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararları doğrultusunda alınan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları ve başta Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıkların talimatları çerçevesinde Nevşehir il genelinde geçerli olmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 1. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca 16.03.2020 Tarih ve 2020/04 ile 21.03.2020 Tarih ve 2020/09 Nolu kararları ile faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen/belirlenecek ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web sayfasında https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html adresinde yayınlanan/yayınlanacak “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ndeki kurallar dâhilinde saat 22.00’a kadar hizmet vermeye başlamaları (Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.),
 2. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca 16.03.2020 Tarih ve 2020/04 Nolu kararı ile faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen/belirlenecek ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web sayfasında https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html adresinde yayınlanan/yayınlanacak “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”ndeki kurallar dâhilinde saat 22.00’a kadar; spor merkezleri/tesislerinin 24.00’a kadar hizmet vermeye başlamaları,
 3. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca 27.03.2020 Tarih ve 2020/15 Nolu kararı ile kısıtlanan halka açık alan olan piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile spor, yürüyüş, balık tutma vb. faaliyetlere (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen/belirlenecek ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web sayfasında https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html adresinde yayınlanan/yayınlanacak “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ndeki kurallar ve mesafe şartlarına ile diğer kurallara uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren başlanması,
 4. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca 26.03.2020 Tarih ve 2020/14 Nolu kararı ile geçici bir süreliğine faaliyetleri durdurulan kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen/belirlenecek ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web sayfasında https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html adresinde yayınlanan/yayınlanacak “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”ndeki kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlanması,
 5. Pandeminin (salgının) yayılmaması ve kontrol altında tutulması için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından her bir faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen /belirlenecek işletme/faaliyet kuralları ve ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yapılan veya yapılabilecek yeni/ilave düzenlemeler göz önünde tutularak Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web sayfasında https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html adresinde yayımlanan “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile bundan sonraki süreçlerde yayınlanacak olan rehberlerin veya yapılacak düzenlemelerin;
  a) İlimizde faaliyet gösteren tüm işyerleri tarafından titizlikle takip edilmesine ve ilgili rehber veya düzenlemeler doğrultusunda gerekli önlemlerin alınarak faaliyetlerin sürdürülmesine,
  b) İl merkezinde Ticaret İl Müdürlüğünün ilçelerimizde ise İlçe Kaymakamlıklarının koordinesinde söz konusu rehberde belirlenen ve belirlenecek kuralların ilgili iş kollarına yönelik faaliyetlerde bulunan işyerlerine ilgili oda, kurum ve kuruluşlarca tebliğ edilmesine,
  c) Söz konusu rehberde belirlenen ve belirlenecek kuralların İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının resmi internet sitelerinde yayınlanmasına,
 6. Faaliyetlerini sürdüren işletmelerin söz konusu rehberde yayınlanan kurallara uyup uymadıklarının Valiliğimiz ve İlçe Kaymakamlıklarımızca oluşturulacak denetleme heyetleri tarafından denetlenmesine,
  Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye Başkanlıkları, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ,Ticaret İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf Odaları Birliği başta olmak üzere ilgili tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine,
  Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,
  Oy birliğiyle karar verilmiştir.
Nevşehir Ana Haber
''Hayallerimizin Şehri İçin''

  You may also like

  Leave a reply

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  More in:Genel