Genel

Kovıd-19’la Mücadele Kapsamında 46 ve 47 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları

GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ 18 Yaş Altı İle 65 Yaş ve Üzeri Kişilerin Sokağa
Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılması/Esnetilmesi
Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan
yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek
adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 65
yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş ve altı gençlerimizin sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı.
İçişleri Bakanlığımızın 10.06.2020 Tarih ve 9138 sayılı Genelgesi gereğince, 18 yaş altı
çocuklarımız ve gençlerimiz için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, 65 yaş ve
üzerindeki vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması/esnetilmesi hususuna
ilişkin uygulanması gereken usul ve esaslar şu şekilde belirlenmiştir.
Bu kapsamda Nevşehir İl Genelinde;
 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 03.04.2020 Tarih ve 2020/23 Nolu Kararı ile 18 yaş
altı çocuklarımız ve gençlerimizin sokağa çıkma kısıtlamasının küçük çocukların
ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılmasına,
 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 21.03.2020 Tarih ve 2020/08 Nolu kararı ile sokağa
çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00­20.00 saatleri
arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı
çıkabilmelerine,
Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, tüm belediye
başkanlıkları, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, 112 Acil
Çağrı Merkezi Müdürlüğü, İl ve İlçe Müftülükleri, Kızılay İl ve İlçe Başkanlıkları, Sosyal
Yardımlaşma Vakfı İl ve İlçe Müdürlükleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret ve
Sanayi Odası, Sivil Toplum Kuruluşları, Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593
Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve
Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine,
Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın
durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılmasına
Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ Restoran­Lokanta­Kafeterya vb. İşyerlerinin
Kapanış Saati Hk.
Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan
yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek
adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İl
Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 31.05.2020 Tarih ve 2020/40 Nolu kararı ile lokanta,
restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokallerinin (iskambil, okey,
tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu
amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü
itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22:00’a kadar hizmet verebilmeleri kararı alınmıştı.
İçişleri Bakanlığının 10.06.2020 Tarih ve 9137 sayılı Genelgesi ile Nevşehir il genelinde
restoran, lokanta, kafeterya, kıraathane vb. işletmelerce sunulan hizmetlere duyulan ihtiyacın
artması nedeniyle bahse konu işletmelerin kapanış saatlerinin 09.06.2020 tarihinden itibaren saat
24.00’a uzatılmasına,
Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye
Başkanlıkları, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ,Ticaret İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf Odaları Birliği başta olmak
üzere ilgili tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593
Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve
Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine,
Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın
durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılmasına,
Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Nevşehir Ana Haber
''Hayallerimizin Şehri İçin''

    You may also like

    Leave a reply

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    More in:Genel