GenelNevşehir

Altınyıldız’a 4. kez yeşil bayrak

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Programa üye okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.Eko-okul faaliyetleri ülkemizde TÜRÇEV(Türkiye Çevre Vakfı) tarafından koordine edilir.

   Özel Altınyıldız İlköğretim Kurumu,  ülkemizde nitelikli çevre çalışmaları yapan seçkin  eko-okullardan birisidir.Eko –okul programının 7.yılında olan okulumuz; ilk 2 yıl ÇÖP ATIK, ikinci 2 yıl ise BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK üçüncü 2 yıl ise  ENERJi4.2 yıl ise Sağlıklı Yaşam ve GDO konularını çalışmıştır.Her iki yılda bir, yapılan çevre çalışmaları ile okullar YEŞİL BAYRAK  ödül sürecine başvuru yaparlar.Okulumuz bu eğitim-öğretim yılı içerisinde  gerçekleştirdiği Sağlıklı yaşam ve GDO konulu çalışmamız il geçtiğimiz 2 yıl içinde ;dengeli beslenme ,GDO’lu gıdaları ayırt edebilme,toplumda dengeli beslenme adına farkındalık yaratma ,düzenli spor yapma ve doğaya duyarlı bireyler yetiştirme çalışmalarıyla4.kez YEŞİL BAYRAK ile ödüllendirilmeye layık bulunmuştur.

   Okulumuz Eko-okul çalışmaları koordinatör öğretmeni Eren ÖZHAN’aTÜRÇEV(Türkiye Çevre Vakfı) 4.Yeşil Bayrağımız teslim edilecektir.Eko Tim ekibine ve sorumlu öğretmenlerimizi  başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.

Nevşehir Ana Haber
''Hayallerimizin Şehri İçin''

    You may also like

    Leave a reply

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    More in:Genel