Genel

Kovıd-19’la Mücadele Kapsamında 55-56-57 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları

GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun
Yerleri Hk.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” kapsamına alınan Koronavirüs (Covid-19)
salgınının Ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler sonucunda virüsün
yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu
gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiştir.
Bu çerçevede İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 16.03.2020 Tarih ve 2020/04 Nolu Kararı
ile 16.03.2020 tarihi saat 24:00’ dan itibaren faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen internet
kafeleri/salonları ile elektronik oyun yerlerinin kontrollü sosyal hayat döneminde hangi koşullara
bağlı olarak faaliyet gösterebilecekleri İçişleri Bakanlığı 26.06.2020 Tarih ve 89780865-153-
E.10202 sayılı Genelgesi ile bildirilmiştir.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararları doğrultusunda alınan Cumhurbaşkanlığı
Kabinesi kararları talimatları çerçevesinde internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun
yerlerinin, faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına
İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak Nevşehir il
genelinde geçerli olmak üzere aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması kaydıyla 01.07.2020
tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayabileceklerine,
A) Genel Esaslar

 1. Bu işyerlerinin işletmecileri temizlik, maske, mesafe önlemleri başta olmak üzere İl Umumi
  Hıfzıssıha Kurulumuzun bu kararında yer alan ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından
  belirlenen kurallarla ilgili tedbirleri eksiksiz şekilde almakla yükümlüdür.
 2. Bu çerçevede işletmeciler tarafından, genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin
  mesafe planı hazırlanacak, internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin müşteri
  kapasitesi mesafe kuralına göre belirlenecek, kapasite bilgisi işletmenin girişinde görülebilir
  bir yere asılacak ve bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul edilecektir.
 3. Temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer kurallara ilişkin
  bilgilendirme afişleri internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin girişlerine ve
  içerisinde uygun yerlere asılacaktır.
 4. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerleri içerisinde aynı anda bulunabilecek kişi
  sayısına ilişkin planlama (çalışan ve müşteriler dâhil edilerek hesaplanacak şekilde) kişi
  başına 4 metrekareden az olmayacak şekilde yapılacaktır.
 5. Aynı anda içeride bulunacak kişiler ve masalar/üniteler arasında en az 1 metre mesafe
  kuralına uyulacak, bu mesafe yer işaretleriyle belirlenecektir. Tek ünitede iki ve daha fazla
  kişiyle oynanan oyunlarda her bir kişi arasında en az 1 metre mesafe olacaktır.
 6. Masa/üniteler arasında şeffaf branda, cam bölme, ahşap kenarlık gibi unsurlarla teması
  azaltıcı tedbirler alınacaktır.
 7. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine maskesiz müşteri ya da çalışan
  alınmayacaktır. İçeride bulunulan süre boyunca da maske takmaya devam edilecektir.
  Kullanılmış maskeler kapaklı çöp kutusuna atılacak ve düzenli olarak boşaltılacaktır.
 8. Bahse konu işyerlerinin içerisinde kontrolsüz şekilde kalabalık oluşmasını engellemek için
  giriş kapısında tedbir alınacaktır. Bu kapsamda, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek
  basit bir uyarıcı/engelleyici (kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir
  kırmızı renkli kordon ya da şerit vb.) konulacaktır.
 9. İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmayacaktır.
 10. Müşterilere kartla temassız ödeme yapabilecekleri hatırlatılarak mümkün olduğunca nakit
  ödemeden kaçınılması sağlanacak, müşterilerin temas ettiği/edeceği ödeme terminali (POS
  cihazı vb.) her müşteriden sonra mutlaka %70’lik alkol ile temizlenecek/dezenfekte
  edilecektir.
 11. Masa/sandalyeler, bilgisayar ekranı, klavye ve mouse, oyun konsolu vb. ekipman ve
  malzemeler her müşteri kullanımından sonra %70’lik alkolle silinecektir.
 12. Yiyecek/içecek servisi işletme personeli tarafından mesafe kuralına uygun olarak yapılacak
  olup kişilerin yiyecek ve içeceklerini kendilerinin almasına müsaade edilmeyecektir.
 13. Çay/kahve ve diğer içeceklerin servisinde tek kullanımlık malzemeler kullanılacaktır.
 14. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde bulunan mutfak, çay ocağı ve servis
  alanları, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 31.05.2020 tarih ve 2020/40 Nolu kararı ve
  COVID-19 kapsamında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından kafe ve
  restoranlar için hazırlanan kurallara göre düzenlenecektir.
  B. Personele Yönelik Önlemler
 15. Personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi
  sağlanacaktır.
 16. Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörlerle ya da temassız ateş
  ölçerlerle yapılacak ve bu veriler günlük olarak kayıt altına alınacak ve asgari 14 gün süreyle
  saklanacaktır.
 17. Personel, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde COVID-19 semptomlarını görmesi
  halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin işletme yöneticisine bildirecektir.
 18. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan personel, tıbbi maske
  takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecektir.
 19. COVID-19 tanısı alan ve temaslısı personel il/ilçe sağlık müdürlüğü tarafından Sağlık
  Bakanlığı COVID-19 Rehberindeki kurallara göre yönetilecektir.
 20. Personelin tümü kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe
  değiştirilecek, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği veya en az %70’lik alkol
  içeren kolonya kullanacaktır.
 21. Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanacak ve bu konuda personel sürekli uyarılacaktır.
 22. Personelin iş kıyafetleri günlük olarak değiştirilecektir.
 23. işyerlerindeki personelden temizlik yapan ve bulaşık yıkayan haricindeki çalışanlar (sahte
  güven hissi uyandırmamak adına) eldiven kullanmayacaktır.
 24. Dinlenme alanlarında da personel arasında en az 1 metrelik mesafe korunacak ve maske
  takılacaktır.
  C. Müşterilere Yönelik Önlemler
 25. İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan
  bilgilendirme okunacak ve belirtilen kurallara uyulacaktır.
 26. Müşterilerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, vücut ısısı 38 dereceden yüksek
  olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacaktır. Ateş ölçen
  personel/sorumlu tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacaktır.
 27. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 vakası veya
  temaslısı kişiler internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine alınmayacaktır.
 28. Müşterilerin diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki en az 1 metre mesafeyi korumaları
  hususunda uyarılması sağlanacaktır.
 29. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine girmeden önce ağız ve burnu
  tamamen kapatacak şekilde kuralına uygun maske takılacaktır. İşletme sahiplerince
  girişlerde yeterli miktarda maske bulundurulacak, maskesiz müşterilere girişte maske
  dağıtılacaktır. İçeride maske çıkarılmayacaktır.
 30. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine girerken el antiseptiği veya en az
  %70’lik alkol içeren kolonya kullanılacaktır.
  Ç. Temizlik ve Hijyen
 31. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde her gün düzenli olarak temizlik
  yapılacaktır. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenecektir.
 32. Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilecektir. Toz çıkaran fırça
  ile süpürme işlemlerinden kaçınılacaktır.
 33. Bu işyerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (bilgisayar klavyeleri,
  mouselar, oyun konsolları, kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine
  dikkat edilecektir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100
  sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas
  No: 7681-52-9) kullanılacaktır. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar
  klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon
  sağlanacaktır.
 34. Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri
  içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey
  dezenfektanları kullanılabilecektir.
 35. Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılacak ve kullanım sonrası uygun şekilde
  temizlenecektir.
  Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60o C’da yıkanması
  sağlanacaktır.
 36. Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılacaktır.
 37. Tuvaletlere tuvalet kâğıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu konulacaktır. Hava ile el kurutma
  cihazları çalıştırılmayacaktır.
 38. Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulacak ve devamlılığı sağlanacaktır.
 39. Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olacaktır.
 40. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No:
  7681-52-9) kullanılacaktır.
 41. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanacaktır. Temizlik
  sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atacak, ellerini en az 20
  saniye boyunca su ve sabunla yıkayacaktır.
 42. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırması doğal hava
  sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, havalandırma sistemlerinin bakımı ve
  filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılacaktır.
 43. Klima ve vantilatör kullanılması halinde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın
  Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme
  Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilecektir.
 44. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak yeterli
  hava dolaşımı sağlanacak şekilde sık havalandırılması sağlanacaktır.
  D. Diğer Hususlar
  Alışveriş merkezleri içerisinde bulunan elektronik oyun merkezleri de (kaydırak, salıncak,
  kum/top havuzu vb. çocuk oyun alanları hariç) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun bu Kararında
  belirtilen usul ve esaslar dahilinde hizmet verebilecektir.
  Bu kapsamda;
  Yukarıda belirtilen karara ilişkin Mülki İdari Amirleri tarafından, Tüm Belediye
  Başkanlıkları, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve
  Sanatkarlar Odaları Birliği, Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun
  hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma,
  Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine,
  Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
  mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha
  Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın
  durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden
  davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
  başlatılmasına,
  Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,
  Oy birliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ Muhtar/Halk Toplantılarında Alınacak
Tedbirleri Hk.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” kapsamına alınan Koronavirüs (Covid-19)
salgınının Ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler sonucunda virüsün
yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu
gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiştir.
Bu kapsamda Vali ve Kaymakamlarımızın başkanlığında düzenli aralıklarla yapılan muhtar
toplantıları ile vatandaşla buluşma şeklindeki halk toplantıları İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgesi
ile iptal edilmiştir.
Alınan tedbirler sonucunda kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal
hayat dönemine geçilmiş olması ve aradan geçen süre göz önüne alındığında, İçişleri
Bakanlığımızın 26.06.2020 Tarih ve 23635644-249-E.10316 sayılı genelgesi ile aşağıdaki usul ve
esaslara riayet edilmek kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren Vali ve Kaymakamlarımızın
başkanlığında muhtar/halk toplantılarının yeniden başlatılması,
Buna kapsamda;

 1. Düzenlenecek muhtar/halk toplantıları sırasında salgınla mücadele kapsamında alınan
  tedbirlere eksiksiz uyulması,
 2. Toplantıların mümkün olduğunca açık havada yapılması; temizlik, maske ve mesafe
  kurallarına dikkat edilmesi,
 3. Toplantıların kapalı yerlerde yapılmasının zorunlu olması halinde Koronavirüs Bilim
  Kurulunun rehberleri doğrultusunda;
   Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınması (her
  yöne en az 1 metre mesafe olacak ve görevli personel dâhil 4 metrekareye 1 kişi
  düşecek şekilde),
   Toplantıların yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşlerinin
  ölçülmesi, 38 0C dereceden yüksek ateş ölçümlerinde kişilerin içeriye
  alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurmasının sağlanması,
   Katılımcıların toplantı alanına maske ile alınması ve toplantı boyunca maske
  kullanması, bu amaçla toplantı mekanlarında yeterli miktarda maske
  bulundurulması,
   Toplantı yapılacak ortak kullanım alanlarında mesafeye yönelik yer
  işaretlemelerinin yapılması,
   Toplantı yapılacak alanın girişinde ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği
  bulundurulması,
   Toplantı sürelerinin toplanma amacını karşılayacak şekilde mümkün olduğunca
  kısa tutulması, toplantının uzaması durumunda ara verilmesi ve pencereler
  açılarak ortam havalandırmasının yapılması,
   Toplantı için doğal havalandırması olan (pencereli) odaların/mekanların tercih
  edilmesi,
   Merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı odalarının havalandırmasının
  doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesi, havalandırma
  sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin üretici firma önerileri doğrultusunda
  yapılması,
   Klima veya vantilatörlerin mümkün olduğunca kullanılmaması, kullanılmasının
  zorunlu olması durumda ise Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın
  Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID19 Kapsamında
  Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket
  edilmesi,
   Toplantıların yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine Koronavirüs
  (COVID19) kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama,
  maske kullanımı ve toplantı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar)
  asılması,
   Toplantı öncesinde ve sonrasında kullanılan alanların temizlenmesi/dezenfekte
  edilmesi ve havalandırılması,
   Toplantı salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı
  kolları, kolların dayanıldığı yerler, masalar, sandalye kolçakları) temizliğine
  azami derecede dikkat edilmesi,
   Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması,
   Toplantılarda zorunlu olmadıkça yiyecek ikramından kaçınılması, yiyecek
  ikramında bulunulması durumunda tek kullanımlık servis ekipmanlarının tercih
  edilmesi,
   Servis personelinin kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni ile maske
  kullanmalarının sağlanması,
   Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgilerinin en az 14 gün
  saklanması,
  Yukarıda belirtilen karara ilişkin Mülki İdari Amirleri tarafından, Tüm Belediye
  Başkanlıkları, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Köy ve Mahalle Muhtarlıkları
  ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle
  planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun
  takip edilmesine,
  Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
  mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha
  Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın
  durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden
  davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
  başlatılmasına,
  Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,
  Oy birliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ Tiyatro, Sinema, Konser Salonu ve Gösteri
Merkezlerinin Faaliyete Başlaması Hk.

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına
sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüsün (Covid19) ülkemizde yayılmasına engel olmak amacıyla yayınlanan İçişleri Bakanlığı 16/03/2020 tarihli
ve 5361 sayılı Genelgesi kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 16/03/2020 Tarih ve
2020/04 Nolu kararı ile ilimizde “tiyatro, sinema, gösteri merkezi ve konser salonu” gibi kültürsanat tesislerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için
alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin
sürdürülmesi sağlanmaktadır.
Bu çerçevede; Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”
‘nin “Covid-19 Kapsamında Sinema, Tiyatro ve Diğer Kültürel Etkinliklerle ilgili Alınması Gereken
Önlemler” başlığında belirlenen tedbirler ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 23/06/2020 tarihli ve
432597 sayılı Genelgesinde işaret edilen önlemlere riayet edilmesi kaydı ile İl Umumi Hıfzıssıhha
Kurulumuzun 16.03.2020 Tarih ve 2020/04 Nolu kararıyla faaliyetleri durdurulan “tiyatro, sinema,
konser salonu ve gösteri merkezleri’ nin 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine
başlayabilmesine,
Yukarıda belirtilen karara ilişkin Mülki İdari Amirleri tarafından, Tüm Belediye
Başkanlıkları, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Sağlık
Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği,
Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde
gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk
birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine,
Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın
durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılmasına,
Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Nevşehir Ana Haber
''Hayallerimizin Şehri İçin''

  You may also like

  Leave a reply

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  More in:Genel