Genel

58 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ Cami ve Mescit gibi ibadethanelerdeki
abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin kullanıma açılması hk

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına
sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüsün (Covid19) ülkemizde yayılmasına engel olmak amacıyla yayınlanan İçişleri Bakanlığı 22/05/2020 tarih ve
8357 sayılı Genelgesinin 6 ncı maddesinde “Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek
için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Abdest vb. ihtiyaçların evlerde veya
iş yerlerinde giderilmesi suretiyle cami ve mescitlere gelinmesi konusunda cemaate gerekli
bilgilendirmeler/uyarılar yapılacak. “ Camilerde bulunan abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin
geçici bir süreyle vatandaşlarımızın kullanımına kapatıldığı.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için
alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin
sürdürülmesi sağlanmaktadır.
Bu doğrultuda Camilerimizdeki abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin, Avm, lokanta vb
mekanlarda bulunan benzer yerler için Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere
uyulmak kaydıyla 30.06.2020 tarihinden itibaren vatandaşlarımızın kullanımına açılmasına,
Yukarıda belirtilen karara ilişkin Mülki İdari Amirleri tarafından, Tüm Belediye
Başkanlıkları, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Nevşehir Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret
İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Köy ve Mahalle
Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin
ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından
konunun takip edilmesine,
Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın
durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılmasına,
Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Nevşehir Ana Haber
''Hayallerimizin Şehri İçin''

    You may also like

    Leave a reply

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    More in:Genel