Genel

18 Yaş Altındaki Vatandaşlarımızın Seyahati ile ilgili yeni kararname yayınlandı

T.C.

NEVŞEHİR VALİLİĞİ

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 10/07/2020

KARAR NO : 2020/67

GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ 18 Yaş Altındaki Vatandaşlarımızın Seyahati Hk.

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulanmaktadır.

Bu çerçevede; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 29/05/2020 Tarih ve 2020/37 Sayılı Nolu kararımızla o tarihte sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile seyahat izin belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecekleri, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 10/06/2020 Tarih ve 2020/46 Nolu kararımızla 18 yaş altı çocuk ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının, ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılması hususları düzenlenmişti.

Gelinen aşamada, İçişleri Bakanlığımızın 10/07/2020 Tarih ve 89780865-153-E.11173 Sayılı Genelgesi ile Nevşehir il genelinde geçerli olmak üzere;

1. 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerimizin şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde yanlarında veli/vasisi bulunması şartının kaldırılmasına,

2. Bu kapsamdaki çocuk ve gençlerimizin, karayolu, demiryolu veya hava yolu ile yapacakları seyahatlerin ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen (pandemi süreci öncesinde olduğu şekliyle) esaslar çerçevesinde yapılmasına,

3. Kendi başlarına yolculuk yapacak çocuk ve gençlerimizin seyahatlerinde de toplu taşıma araçlarına yönelik Koronavirüs Bilim Kurulu Rehberinde yer alan hususlara riayet edilmesine,

Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye Başkanlıkları, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Sivil Toplum Kuruluşları, Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine,

Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,

Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Nevşehir Ana Haber
''Hayallerimizin Şehri İçin''

    You may also like

    Leave a reply

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    More in:Genel